Hyra och arrende
72 träffar

1 av 72
SLM 37438 4 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1976-1977

SLM 37438 4 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1976-1977

Brunrött album med ringpärm av skinn dekorerad med lodrät linje i guld. Klisterlapp på ryggen med handskriven text "SN 1976-77" i svart tusch. På insidan av pärmens frampärm står "42:-".

Pärmen innehåller frilandsjournalisten Gulli Lindgrens tidningsklipp med krönikor och artiklar från tiden på Södermanlands Nyheter åren 1976-1977 uppsatta på pappsidor med klister övertäckta med plastark, alternativt i plastfickor.

Nyckelord: Förola, VISIR, konstmuseet, Farneby, Nyköpingshus, Södermanlands museum, Göta kanal, Dingtuna, Stensätterstugan, Gammelsta skola, Mannekäng, Sörmlands-limericken

2 av 72
SLM 37438 5 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1981-1982

SLM 37438 5 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1981-1982

Grönt album med ringpärm av skinn dekorerad med kantlinje i guld. Klisterlapp på ryggen med handskriven text "SN 1981-82" i svart tusch. Längst ner på pärmens baksida står "Melins COMBI" i guld.

Pärmen innehåller frilandsjournalisten Gulli Lindgrens tidningsklipp med krönikor, rim och artiklar från tiden på Södermanlands Nyheter åren 1981-1982 uppsatta på pappsidor med klister övertäckta med plastark, alternativt i plastfickor.

Ämnesord: Dagsversen, Sven Olsson, Pilgrimsbo, Eksjö, Skogshyddan, Elinshäll, Solhem, Sjöbo, Sparrehill, Viola Eriksson, Evald Frick.

7 av 72

SLM FILM-034 – “Filmen om Årdala” 1951-1952

Filmen om Årdala. En film om livet i Årdala 1951-1952

Rubriker som tas upp är
- Auktion vid Hökstugan
- Arrendeuppbörd vid Vibyholm
- Vårfiske vid Långviken
- Buddetorp sågverk
- Vårarbeten
- Trädgårdsmästarna vid Vibyholm
- I skolträdgården med lärare
- Skogsplantering vid Stäringe
- Skolan slutar vid Skälby
- Brandsyn vid Gökshult
- Hantverkets män
- Sommaren är inne. Skörden börjar vid Tuvekärr
- Höstskörden vid Skälby, Sannerby, Herrgölet och Sågstugan
- Potatisen kupas vid Vibyholm
- Även bina märker sommaren
- Vid Djuröbron nappar abborrarna alltid bäst
- Midsommarfesten 1951
- Men korna väntar
- Stockholmsbarnen stortrivs vid Finsta barnkoloni
- Unga och gamla roar sig
- Kyrkliga syföreningen vid Tuvekärr
- Hösten gör sitt inträde. Skolan börjar
- Posten vid…

Innehållstyp: Film
8 av 72
SLM M031559 – Julitabönder år 1655

SLM M031559 – Julitabönder år 1655

"Det är fåfängt att söka få bilder av 1740-talets sörmlandsbönder. Ovanstående julitabönder på väg till kyrkan år 1655 skiljde sig dock ej nämnvärt till klädseln från sina barnbarn på 1740-talet"/ Ur Sörmlandsbygden 1943.

"Den äldsta bilden vi äger av sörmlandsbönster är denna, som ritats av ägaren til Julita gåd, Mattias Palbitzki. Det är julitabönder, som år 1655 går till kyrkan" /Ur Sörmlandsbygden 1945 sidan 21.

"Den äldsta bilden av sörmländska bönder ritades på 1650-talet av ägaren till Julita gård, Mattias Palbitzki. Hans egna torpare och arrendebönder har stått modell när de samlats på kyrkbacken"
[...]
"De stora herrgårdarna ägde och äger ännu…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Karta/ritning Papper
9 av 72
SLM M034815 – Julitabönder år 1655

SLM M034815 – Julitabönder år 1655

"Det är fåfängt att söka få bilder av 1740-talets sörmlandsbönder. Ovanstående julitabönder på väg till kyrkan år 1655 skiljde sig dock ej nämnvärt till klädseln från sina barnbarn på 1740-talet"/ Ur Sörmlandsbygden 1943.

"Den äldsta bilden vi äger av sörmlandsbönster är denna, som ritats av ägaren til Julita gåd, Mattias Palbitzki. Det är julitabönder, som år 1655 går till kyrkan" /Ur Sörmlandsbygden 1945 sidan 21.

"Den äldsta bilden av sörmländska bönder ritades på 1650-talet av ägaren till Julita gård, Mattias Palbitzki. Hans egna torpare och arrendebönder har stått modell när de samlats på kyrkbacken"
[...]
"De stora herrgårdarna ägde och äger ännu…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Föremål Papper
11 av 72
SLM R235-85-7 – Skogsplantering på Nynäs på 1940-talet

SLM R235-85-7 – Skogsplantering på Nynäs på 1940-talet

"Varje år gjorde man upp så kallade skogutsyningslänger där det skrevs upp hur mycket varje arrendebonde och torpare skulle behöva. De hade ju rätt till fri ved och till virke efter behov, till reparationer och underhåll. Arbetet med att fälla, hugga och köra till sågen fick de göra själva. Enligt den nya skogsvårdsplanen skulle man från gården bestämma vilka träd som arrendatorerna skulle få hugga" /Ur Nynäs - godset (2003) sidan 24.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
12 av 72
SLM R234-85-8 – Familjen Drott på Litselby, 1940-tal

SLM R234-85-8 – Familjen Drott på Litselby, 1940-tal

Säden tröskas hos familjen Drott på Litselby Sörgård i Västerljung i början av 1940-talet. Från vänster Eivor och Valborg Drott, samt Stig Andersson, Trönström (?), Åker Berglind och Gunnar Drott.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper