Insamlings- och uppteckningsmetoder
16 träffar

1 av 16
SLM D2020-0318 – Sandstugan 2020

SLM D2020-0318 – Sandstugan 2020

Per Wester (f. 1949) på Sandstugans trapp 2020 tillsammans med hunden Charlie. Backstugan som varit i familjens ägo sen 1912.

Pelle har precis börjat renovera fönstren efter konstens alla regler.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Pelle bor permanent på gården sedan mitten av 1990-talet. Familj och släkt bor i Sandstugan under perioder.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Porträtt
2 av 16
SLM D2020-0339 – Vägghylla i Sandstugan 2020

SLM D2020-0339 – Vägghylla i Sandstugan 2020

Vägghylla i Sandstugan med diverse minnessaker.

På översta hyllan ett porträtt på Hervor Westers (1909-2005) morföräldrar,
Claes August Claesson (1852-1928) och Anna Charlotta (1853-1934) som flyttade in i Sandstugan 1912.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör
3 av 16
SLM D2020-0317 – Per Wester på Sandstugans trapp

SLM D2020-0317 – Per Wester på Sandstugans trapp

Per Wester (f.1949) på trappen in till Sandstugan.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Pelle bor permanent på gården sedan mitten av 1990-talet. Familj och släkt bor i Sandstugan under perioder.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Porträtt
4 av 16
SLM D2020-0319 – Sandstugan 2020

SLM D2020-0319 – Sandstugan 2020

Nedre delen av gården runt Sandstugan.

Till vänster backstugan med utbyggnad för sovrum och toalett.

Till höger Per Wester (f. 1949) permanentbostad sedan mitten av 1990-talet. Husen har byggts upp i etapper innan dess.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Porträtt
5 av 16
SLM D2020-0337 – Sandstugan 2020

SLM D2020-0337 – Sandstugan 2020

Nedre delen av gården runt Sandstugan. Fotot taget utanför Pelle Westers (f. 1949) ateljé.

Närmast syns hönshuset.

Till höger Per Wester (f. 1949) permanentbostad sedan mitten av 1990-talet. Husen har byggts upp i etapper innan dess.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
6 av 16
SLM D2020-0341 – Per Wester i Sandstugans kök 2020

SLM D2020-0341 – Per Wester i Sandstugans kök 2020

Interiör av Sandstugans rum 2020.

Golvet täckt med trasmattor, utdragssoffa i hörnet, järnspis till höger. Träbjälkar i taket.

Pelle Wester (1949) står vid dörrkarmen in till sovrummet som byggts till senare.

Taperna valde Hervor Wester (1909-2005) ut för att likna de tapeter som fanns när hon mellan 1913-1916 bodde hos sina morföräldrar här.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör
7 av 16
SLM D2020-0338 – Järnspisen i Sandstugan 2020

SLM D2020-0338 – Järnspisen i Sandstugan 2020

Claes August Claesson (1852-1928) och Anna Charlotta (1853-1934) köpte denna järnspis från Husqvarna året efter att de flyttat in i Sandstugan 1912. Tidigare fanns öppen eldstad i backstugan.

De var föräldrar till Ada och tog hand om hennes dotter Hervor (1909-2005) mellan åren 1913 till 1916.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör
8 av 16
SLM D2020-0336 – Sandstugan 2020

SLM D2020-0336 – Sandstugan 2020

Övre delen av gården runt Sandstugan.

Det minsta är det gamla fähuset där Per Wester (f.1949) nu har några höns som springer fritt på gården.

Bakom syns verkstäder för Hervor och Erik Wester som Pelle hjälpte dem att bygga efter att de blivit pensionärer. Här hade Hervor sin vävstuga.

Längst till vänster syns Pelles ateljé.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Porträtt
9 av 16
SLM D2020-0343 – Interiör Sandstugan 2020

SLM D2020-0343 – Interiör Sandstugan 2020

Interiör av Sandstugans rum.

Till höger dörren till den gamla kammaren. Ombyggd till kök på 1970-talet.

Till vänster dörren och den branta trappan upp till vinden.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör
10 av 16
SLM D2020-0342 – Interiör Sandstugan 2020

SLM D2020-0342 – Interiör Sandstugan 2020

Interiör av Sandstugans rum. I hörnet ett allmogeskåp. I taket hänger en fotogenlampa

Taperna valde Hervor Wester (1909-2005) ut för att likna de tapeter som fanns när hon mellan 1913-1916 bodde hos sina morföräldrar här.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör
11 av 16
SLM D2020-0340 – Interiör av Sandstugan 2020

SLM D2020-0340 – Interiör av Sandstugan 2020

Interiör av Sandstugans rum 2020.

Golvet täckt med trasmattor, allmogeskåp i hörnet och utdragssoffa under fönstret, fotogenlampa hänger i ovanför matbordet.

Taperna valde Hervor Wester (1909-2005) ut för att likna de tapeter som fanns när hon mellan 1913-1916 bodde hos sina morföräldrar här.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör
12 av 16
SLM D2020-0344 – Interiör Sandstugan 2020

SLM D2020-0344 – Interiör Sandstugan 2020

Pelle Wester (1949) och hans far Erik Wester (1912-1982) byggde på 70-talet ut den här delen av Sandstugan till sovrum.

Till vänster dörren in till ett badrum med vattenklosett som kommit till de senaste åren.

Fotot togs i samband med museet besök där vi samlade in föremål från Hervor Wester, Pelles mor.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör