Jordbruk: Sådd och plantering
15 träffar

3 av 15

SLM FILM-034 – “Filmen om Årdala” 1951-1952

Filmen om Årdala. En film om livet i Årdala 1951-1952

Rubriker som tas upp är
- Auktion vid Hökstugan
- Arrendeuppbörd vid Vibyholm
- Vårfiske vid Långviken
- Buddetorp sågverk
- Vårarbeten
- Trädgårdsmästarna vid Vibyholm
- I skolträdgården med lärare
- Skogsplantering vid Stäringe
- Skolan slutar vid Skälby
- Brandsyn vid Gökshult
- Hantverkets män
- Sommaren är inne. Skörden börjar vid Tuvekärr
- Höstskörden vid Skälby, Sannerby, Herrgölet och Sågstugan
- Potatisen kupas vid Vibyholm
- Även bina märker sommaren
- Vid Djuröbron nappar abborrarna alltid bäst
- Midsommarfesten 1951
- Men korna väntar
- Stockholmsbarnen stortrivs vid Finsta barnkoloni
- Unga och gamla roar sig
- Kyrkliga syföreningen vid Tuvekärr
- Hösten gör sitt inträde. Skolan börjar
- Posten vid…

Innehållstyp: Film
5 av 15
SLM R965-92-6 – Sådd på Hagbyberga, 1940-tal

SLM R965-92-6 – Sådd på Hagbyberga, 1940-tal

Text i album: “Ernst och Oskar Bernadotte (elev) sår Götakolrotsfrö”

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
12 av 15
SLM X2132-78

SLM X2132-78

Ekman Ture Emanuel, född 1880-03-17, död 1966-06-09. Utbildad i Stockholm hos fotograf Nykvist. Yrkesfotograf i Mariefred åren 1915- ca 1930, fotograferade sedan vid sidan av anställningar som handelsbiträde m.m. Några bilder finns i hembygdsföreningens ägo samt ca 200 negativ. Förvärvat år 1978. Uppgifterna framtagna 1991-09-09 av Arne Lundh och G. Lundberg.

Innehållstyp: Fotografi