Skolundervisning
1 394 träffar

1 av 1394
SLM 39559 – Skrivhäfte med tillämpningsövningar, Runa

SLM 39559 – Skrivhäfte med tillämpningsövningar, Runa

Skrivbok - Runa, skrivkurs med tillämpningsövningar för undervisningen i modersmålet. Utarbetad av A. Wallqvist och N.O. Bruce. Skriv- och ritboks-AB. Arlöv. Trettonde häftet, andra omarbetade upplagan. Odaterat.
Skrivhäftet är i blåfärgad papp med svart text på omslaget. Inuti finns olika skrivövningar, skrivstil.
Boken har tillhört och fyllts i av Inez Märta Sofia Andersson (g. Westerberg).

Ämnesområden: Papper Skrivhäfte
Nyckelord: Skolundervisning
2 av 1394
SLM 39558 – Bergvalls skolatlas 1929

SLM 39558 – Bergvalls skolatlas 1929

Bergvalls skolatlas från 1929. Del I-II i ett band. Utarbetad av Ola Bergström och Oskar Moberg. Kartor från A.-B. Kartografiska institutet i Stockholm. A.-B. Magn. Bergvalls förlag, Stockholm. Tredje upplagan.
Pärm i brun kartong med svart text. 32 sidor, kartor i färg.
Har tillhört familjen Westerberg.

Ämnesområden: Bok Papper Papper: Kartong
3 av 1394
SLM 39557 – Roth’s geografiska atlas n:o 2

SLM 39557 – Roth’s geografiska atlas n:o 2

Roth's geografiska atlas n:o 2, för folkskolor och allmänna läroverkens lägre klasser. Trettiotredje upplagan.
Redigerad av: professor Hans W.son Ahlmann, under medverkan av: rektor Sixten Samuelsson.
A. V. Carlsons Bokförlags-aktiebolag. Stockholm.
Omslag och titelblad tryckt hos A.-B. Fahlcrantz' Boktryckeri, Stockholm 1945. Kartor av: Generalstabelns litogr. anstalt, Sthlm. Stockholm A. V. Carlsons Bokförlags Aktiebolag.
Atlasens omslag är i brun/beige kartong med svart text och grön rygg. Innehållet består av färgkartor över jordens alla områden.
Boken har tillhört Barbro Westerberg (g. Sjögren).

6 av 1394
SLM 59287 1-5 – Fem tuppar av trä med kurbitsmålning, från Benninge skola i Strängnäs

SLM 59287 1-5 – Fem tuppar av trä med kurbitsmålning, från Benninge skola i Strängnäs

Fem tuppar skurna av trä och målade i olika färg med kurbitsmotiv. Inspiration från de traditionella dalahästarna.
1. Stor tupp med orange grundfärg. Höjd 24,3 cm, bredd 21 cm.
2 och 3. Små tuppar med orange grundfärg. Höjd 11,5 cm, bredd 9,5 cm.
4. Liten tupp med gul grundfärg. Höjd 12 cm, bredd 9,5 cm.
5. Liten tupp med rödorange grundfärg. Höjd 8,8 cm, bredd 7,5 cm.
Nummer 1 och 5 har rödmålad undersida.
Tupparna är troligen från 1900-talets tredje fjärdedel.

Kommer från Benninge Lanthushållsskola grundad 1908. Från 1971 gymnasieskola med specialkurser inom konsumtionsområdet. Skolan lades ner 1987.
Föremålen har ingått i…

7 av 1394
SLM 38001 1-8 – Kuvert med målade och utklippta figurer

SLM 38001 1-8 – Kuvert med målade och utklippta figurer

Kuvert med utklippta och målade pappersfigurer. På kuvertet noterat: "Pappersklippning
1. Noak, 2. Noaks maka, 3. Noaks dotter, 4. Fyra små älvor, 5. 6 små tomtar, 6. 6 små flickor.
1. Elefant, 2. Giraff, 3. Björn, 4. Lejon, 5. Häst, 6. Ko, 7. Får, 8. Katt. 9. Vildsvin, 10. Påfågel".
Kuvertet innehåller bara Noak med familj, en häst och och tre remsor.
1-3. Noak med familj, tre vikta och målade figurer. När de är hopvikta syns inte ansiktet, när de viks upp ser man ansikte och framsida. Noterat med namn (Noak osv) på baksidan. De större figurerna ca 11,5 cm höga, Noaks dotter 7,5…

Nyckelord: Skolundervisning
8 av 1394
SLM 38201 – Uppstoppad rapphöna, vuxen

SLM 38201 – Uppstoppad rapphöna, vuxen

Uppstoppad och monterad rapphöna, perdix perdix, vuxen. Står på en masonitplatta täckt med lim och sand, märkt med klisterlapp.
Har använts i biologiundervisningen vid Nicolaiskolan i Nyköping.

Den biologiska samlingen på Nicolaiskolan består av material från 1800-talets senare del fram till 1900-talets senare del. En stor del av föremålen tillkom då Martin Nilsson (1879-1964) arbetade där som läroverksadjunkt i biologi och kemi.
Samlingen består till största delen av nordiska fåglar, samt insekter, däggdjur och undervisningsmaterial.

9 av 1394
SLM P2017-0632 – Klassfoto Bälinge kyrkskola 1943

SLM P2017-0632 – Klassfoto Bälinge kyrkskola 1943

Övre raden: Stig Axelsson, Hans Westerberg, Lennart Pettersson, Bengt Johansson, Stellan Wullf, Lärare Nandorf?, Bernt Johansson, Ragnar Pettersson, Ingvar Söderberg, ?, Sven Andersson.

Mellanraden: Dagny Karlsson, Ingegerd Karlsson, Barbro Westerberg (jag), Marianne, Engren, Gun-Britt Eriksson, Anna-Lisa Strömberg, Ann-Marie Franzén, Birgit Rehnberg, Birgitta Karlsson, Iris Forsman, Ingrid Edlund, Marianne Moberg.

Nedre raden: Agne Franzén, Ragnar Andersson, ?, Göte Andersson, Sune Johansson, Sven-Erik Karlsson.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper
Nyckelord: Skolundervisning
11 av 1394
SLM P2017-0629 – Klassfoto Bälinge kyrkskola 1940-1941

SLM P2017-0629 – Klassfoto Bälinge kyrkskola 1940-1941

Övre raden: Sven-Erik Karlsson, Ingvar Söderberg, Alf Nutzmann, Arne Holmström, Birger Ivarsson, Olle Forsman, Bengt Johansson, Hans Westerberg, Sven Andersson, Kantor Wassberg lärare.

Mellanraden: Lennart, Ragnar Pettersson, Bernt Johansson, Sven-Olov Eklind, Inga-Britt Strömberg, Edit Andersson, Märta Johansson, Ingegerd Fagerlund, Anna-Lisa Strömberg, Marianne Moberg, Erik Andersson.

Nedre raden: Göte Andersson, Ragnar Andersson, Sune Johansson, Barbro Westerberg (jag), Iris Forsman, Ingegerd Karlsson, Marianne Engren, Birgitta Karlsson, Dagny Hjalmarsson, Ingrid Edlund.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper
Nyckelord: Skolundervisning
12 av 1394
SLM P10-959 – Klassfoto i Nyköping på 1910-talet

SLM P10-959 – Klassfoto i Nyköping på 1910-talet

På baksidan står med svag blyerts (utsuddat?): "Erik Eriksson Östra Kvarngatan 19" samt med skarpare blyerts "af svart o guld N: 52 med glas o ram [?]."

Erik Eriksson (född 1884) var son till båtbyggare Johan Erik och Lovisa Amalia Eriksson. Vilken relation Karin Andersson som ägt fotot hade till honom vet vi inte.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper