Algö
10 träffar

6 av 10
SLM A7-497 – Algö i Överselö år 1969

SLM A7-497 – Algö i Överselö år 1969

"Algö har en mycket rik historia allt ifrån medeltiden. Huvudbyggnaden är från början av 1800-talet, flyglarna antagligen äldre"
[…]
"Mycket tidigt möter vi i de skrivna handlingarna en by, Algö, som tre hemman. Riddaren Johan Engel byte år 1303 bort sin gård i byn till den kung Birger Magnusson, som gjort sig mest känd som värd vid Nyköpings gästabud. År 1318 ägdes den av de olyckliga offren för gästabudet, kungens bröder hertigarna Erik och Valdemar. Då ställdes Algö som pant i det testamente, som hertigarna skrev i fängelset på Nyköpingshus, där de skulle finna sin död kort tid efteråt. Vi skall här…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad Papper
Nyckelord: Bostäder Ätter
7 av 10
SLM A7-465 – Glaciärhäll i Algö fårhage år 1969

SLM A7-465 – Glaciärhäll i Algö fårhage år 1969

"När den stora isen gled fram över vårt land, nöttes berghällarna runda, och i deras yta syns ofta grova repor efter stenar, som funnits i isens bottenlager och fungerat som grova hyvelblad. - Algö fårhage"
[...]
"För ungefär 600.000 år sedan blev klimatet så kärvt i Norden, att snön aldrig hann smälta under somrarna, och årtiotusendenas snömängder bildade en inlandsis, som långsamt flöt fram å det håll, där motståndet var minst. I våra trakter kom isen från nordväst eller norr, och som dess djup var två-tre km, så hade den en oerhörd kraft att slita sönder berggrundens branta stup" / Ur Stallarholmens…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Föremål Papper
10 av 10
SLM 20332 – Sigillstamp av koppar och trä “Daga Herras Signet”, och Daga härads vapen

SLM 20332 – Sigillstamp av koppar och trä “Daga Herras Signet”, och Daga härads vapen

Sigillstamp av koppar med trähandtag. Omskrift: DAGA HERRAS SIGNET.
Motiv i mitten: vapensköld med Daga härads vapen, ett träd. Handtaget har en skåra upptill sannolikt har det varit dekorerat med metallinläggning.

Häradshövding och stadsråd Ludvig Theodor Almqvist (1818-1884).

Ur tidigare acc.katalog:
Skänkt av löjt. vid I 10 Sven Almqvist 1934, vars farfar var häradshövding i Daga härad och avled 1884.
Litteratur: Ludvig Theodor Almqvist : 1818-1884 : en minnesteckning / av Sven Almqvist

Ämnesområden: Sigillstamp Svarvat Trä