Jäder
465 träffar

5 av 465
SLM M035073 – Jäder kyrka

SLM M035073 – Jäder kyrka

Innanför kyrkogårdsgrinden står två runstenar. Nummer 26 står till vänster från grinden sett. Den ställdes här 1938. Den låg tidigare i sakrestiedörren, men togs fram 1863. Texten har en liknande formulering som på Ingvarstenarna, varför man kan gissa att även den här ska sluta 'med Ingvar'. ...denna sten efter Bägler, sin fader, make till Säva. Han var faren... Sidan 90 i runstenar . Limpan är den folkliga benämningen på den här runda stenen som finns inmurad i södra kyrkväggen, cirka 2,7 meter över marken. Delar av texten har vittrat bort. ...ristade run(or) efter ... Sidan 90 i runstenar .

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Arkeologi Skrift
8 av 465
SLM 20858 – Stridshammare av järn, lösfynd från Hättingehammar, Fiholm, Jäders socken

SLM 20858 – Stridshammare av järn, lösfynd från Hättingehammar, Fiholm, Jäders socken

Stridshammare, huvud med böjd pik, skaftet avslutat med ett fyrdelat handtag. Defekt.
Gåva av skolläraren och klockaren Carl Gustaf Österberg (1819-1889), lärare vid kyrkskolan i Jäder mellan åren 1847-1878.

Ur tidigare acc. katalog:
Stridshammare, skaftets handtag består av fyra från varandra skilda tenar, hammarens övre del avsmalnar i en spets och har på ena sidan ett hack, varned troligen fästs ett bälte. Funnet vid uppbrytning av ett stenröse vid Hättingehammar på Fiholms ägor i Jäders socken 1870. Skänkt av skolläraren Österberg i Jäder 1875. (skaftet 14* tum långt, hammaren 5 tum lång). Konserverad 1927.

Återgiven i klockare C.G. Österbergs handskrift "Jäders socken…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Arkeologi