Linköping
37 träffar

7 av 37
SLM P2014-462 – Skogsliden i Linköping år 1910

SLM P2014-462 – Skogsliden i Linköping år 1910

På baksidan: ”Skogsliden och dess sommargäster 1910. Vid Brokind. Herr o fru Jansson och deras barn. Barnen Groffman. Sigrid”.

Här bodde stationskarl Gustaf Henrik Sekander, hans fru Hilda Vilhelmina född Johansson och deras dotter Aida Magnhild.

Fastigheten låg ovanför Brokinds station.

Fler bilder finns, se separat fotoprotokoll.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper
10 av 37
SLM 30195 3 – Andaktsbok, “Ax af herrans åker, Ett tänkespråk för hwarje dag i året” 1872

SLM 30195 3 – Andaktsbok, “Ax af herrans åker, Ett tänkespråk för hwarje dag i året” 1872

Andaktsbok: "Ax af herrans åker, Ett tänkespråk för hwarje dag i året". Författare okänd. På framsidans insida: "Till Augusta Holmberg Minne af Mathilda. Davids 23 Psalm". Ljusblå pappers pärm.