Närke
111 träffar

1 av 111
SLM P2013-183 – Carl och Ingeborg Åkerhielm år 1883

SLM P2013-183 – Carl och Ingeborg Åkerhielm år 1883

Samma foto, överfört på glas och handkolorerat återfinns i samlingen “Släkten Åkerhielm på Ökna”, se SLM 39488. Det är inramat.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper
2 av 111
SLM 38001 1-8 – Kuvert med målade och utklippta figurer

SLM 38001 1-8 – Kuvert med målade och utklippta figurer

Kuvert med utklippta och målade pappersfigurer. På kuvertet noterat: "Pappersklippning
1. Noak, 2. Noaks maka, 3. Noaks dotter, 4. Fyra små älvor, 5. 6 små tomtar, 6. 6 små flickor.
1. Elefant, 2. Giraff, 3. Björn, 4. Lejon, 5. Häst, 6. Ko, 7. Får, 8. Katt. 9. Vildsvin, 10. Påfågel".
Kuvertet innehåller bara Noak med familj, en häst och och tre remsor.
1-3. Noak med familj, tre vikta och målade figurer. När de är hopvikta syns inte ansiktet, när de viks upp ser man ansikte och framsida. Noterat med namn (Noak osv) på baksidan. De större figurerna ca 11,5 cm höga, Noaks dotter 7,5…

Nyckelord: Skolundervisning
3 av 111
SLM 19060 – Ljusstake av järn med två ljuspipor, från Askersunds stadskyrka

SLM 19060 – Ljusstake av järn med två ljuspipor, från Askersunds stadskyrka

Ljusstake av järn med vridbar arm för två ljuspipor. Ställning på sexkantig fot med kulfötter. Gängad ställning dekorerad med spiraler och nertll försedd med två halvsfäriska delar som bildar ett klot över gängan. Upptill kula med knopp. Två ljushållare med balusterformade genombrutna mittpartier. En ljusbricka av järnplåt, diameter 11,7 cm, bevarad. Rester av röd (mönja?) färg på undersidan. 26 cm hög, 33 cm bred.

Litteratur: katalog öfver Södermanlands fornminnesförenings kyrkomuseum i Strängnäs, upprättad af Carl R. af Ugglas, Strängnäs 1911, nummer 131 "Från Askersunds stadsförsamlings kyrka".

En "Inventarieförteckning över Södermanlands Fornminnesmuseum i Strängnäs domkyrka" upprättades 1945 och uppdaterades på 1970-talet.…

Ämnesområden: Ljusstake Metall: Järn Smitt
Nyckelord: Kyrkor Ljus
6 av 111
SLM P07-2529 – Axel Eriksson som kolare i Tivedsskogen, 1940-tal

SLM P07-2529 – Axel Eriksson som kolare i Tivedsskogen, 1940-tal

Axel Eriksson som kolare i Tivedsskogen.

"Julen (1940) var jag hemma och jag alternerade mellan mina tre replipunkter. De hade det ju lite trassligare i kristiden med ransoneringskort och brister på vissa varor. På landet fanns ju alltid lite möjligheter till kringgående. Fotogen var en bristvara och man hade letat fram karbidlampor från förra gången, de här människorna upplevde ju två världskrig. En del tid använde jag till att hålla de här helvetesmaskinerna i trim. Väl skötta gav de ett ganska bra, kallt sken och väste lite trivsamt. Faschan iordningställde en mila på sin skogsplätt i Tivedskanten och kolade. Han hade…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Porträtt
8 av 111
SLM P07-2531 – “Den förb:e hatten”, Sigurd minns vad han tyckte om den, 1920-talet

SLM P07-2531 – “Den förb:e hatten”, Sigurd minns vad han tyckte om den, 1920-talet

"Den förb-e hatten".
Sigurd Eriksson i hatten pappa Axel köpte honom.

Ur Sigurd Erikssons självbiografi, angående hatten:
Den här tiden gjordes en och annan privat utflykt med hjälp av faderskapet och hans bil. Viktoria och jag skjutsades en gång till Örebro för att hälsa på släkten där, Hanna och Emil Bergqvist, Olle och Signe. Det var min första kontakt med storstaden. Kungsgatan 41 var deras residens med speceributiken i gatuplanet och lägenheten ovanpå och jag stirrade förundrad ut genom fönstren på de stora husen och gatulivet. Utfodrade blev vi, kött av något slag och gelé, som för mig var nytt men gott, hemma…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Porträtt
9 av 111
SLM P07-2525 – Axel Eriksson med sin Oldsmobil, Askersund på 1930-talet

SLM P07-2525 – Axel Eriksson med sin Oldsmobil, Askersund på 1930-talet

Axel Eriksson med sin Oldsmobil. Axel var givarens far.
Ur Sigurd Erikssons självbiografi, "Axel" var hans far, nedan omtalade "Fru Ekblom" var mor till faderns fru nummer två:
"Axel började kalla sig trävaruhandlare och hade nog lite framgång i sitt arbete. I början av trettitalet hade han "fina bilen", en öppen Oldsmobil, ja, det gick att veva över ett tak vid behov. Det var den han nästan körde i diket med vid vårt lilla vägskäl nere vid byn, han höll på att somna men piggnade till rätt fort av stötarna. Fru Ekblom satt i baksätet med sån där bikupehatt som äldre…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Porträtt
Nyckelord: Fordon: Bilar
11 av 111
SLM P07-2537 – Loket 2:an, Askersund – Skyllbergs järnväg uppförd 1883, vid Skyllbergs station

SLM P07-2537 – Loket 2:an, Askersund – Skyllbergs järnväg uppförd 1883, vid Skyllbergs station

Loket 2:an, Askersund - Skyllbergs järnväg uppförd 1883. Utanför Skyllbergs station.

Ur Sigurd Erikssons självbiografi om Askersund - Skyllbergs järnväg:
"10. Järnvägen
Askersund-Skyllberg-Lerbäcks järnväg var en smalspårig historia som svarade för samfärdseln och godstransporterna enligt namnet. En baningenjör från SJ skulle säkert ha tagit sig för pannan om han sett de stigningar och framförallt kurvor som tog sig igenom naturen. Jag hade ju stor anknytning till inrättningen med en morfar som lokförare och en e o banvakt som farbror. Sen användes ju banan som gångväg till skolan, till Skyllberg och till Askersund. Perfekt som promenadväg var den ju inte, syllavståndet passade inte…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
Nyckelord: Järnvägsnät
12 av 111
SLM P07-2536 – Johan Nykvist och Oskar Pettersson erhåller Patriotiska sällskapets medalj 1946

SLM P07-2536 – Johan Nykvist och Oskar Pettersson erhåller Patriotiska sällskapets medalj 1946

Johan Nykvist erhåller Kungliga Patriotiska sällskapets "medalj i silver med konungens bröstbild - första storleken - att i gult och grönt band om halsen bäras såsom belöning för lång och trogen tjänst" - som lokförare vid Askersund - Skyllbergs järnväg 1884-1939. Oskar Pettersson, till höger fick tydligen medalj även han, Oskar var banvakt.
Johans son Karl var gift med Oskars dotter Ester.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper