Överselö
281 träffar

7 av 281
SLM D2020-0239 – Spångstugan

SLM D2020-0239 – Spångstugan

Spångstugan med omgivning. Vy mot söder.

Spångstugans uppförandeår har inte kunnat klarläggas. Byggnaden finns utritad på Häradsekonomiska kartan från 1897, men har inte hittats i tidigare kartmaterial eller i andra källor. Enligt muntliga uppgifter från Marianne Eliasson, född Spång, var byggnaden redan gammal när hennes far Fredrik Spång föddes där 1890. Det kan därför hållas för troligt att byggnaden ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Sannolikt har gården redan från början varit boställe för arbetare på Håsta.

Följande redogörelse är berättad av Marianne Eliasson. Redogörelsen har nedtecknats och vidarebefordrats till mig av nuvarande fastighetsägare Else-Marie Jarl: ”Mariannes farfar kom till Spångstugan…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
8 av 281
SLM D2020-0241 – Spångstugan

SLM D2020-0241 – Spångstugan

Vid Spångstugans västra och södra fasader är stengrunden bevarad, men har delvis kalvat ur och behöver återställas. Sockeln har putsats med cementbruk, vilket utgör en risk då bruket kan bidra till att tillföra fukt i timmerstommen. Cementbruket bör därför avlägsnas.

Spångstugans uppförandeår har inte kunnat klarläggas. Byggnaden finns utritad på Häradsekonomiska kartan från 1897, men har inte hittats i tidigare kartmaterial eller i andra källor. Enligt muntliga uppgifter från Marianne Eliasson, född Spång, var byggnaden redan gammal när hennes far Fredrik Spång föddes där 1890. Det kan därför hållas för troligt att byggnaden ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Sannolikt…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
9 av 281
SLM D2020-0242 – Spångstugan

SLM D2020-0242 – Spångstugan

Spångstugans gavel mot öster. Endast hörnstenarna finns kvar.

Spångstugans uppförandeår har inte kunnat klarläggas. Byggnaden finns utritad på Häradsekonomiska kartan från 1897, men har inte hittats i tidigare kartmaterial eller i andra källor. Enligt muntliga uppgifter från Marianne Eliasson, född Spång, var byggnaden redan gammal när hennes far Fredrik Spång föddes där 1890. Det kan därför hållas för troligt att byggnaden ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Sannolikt har gården redan från början varit boställe för arbetare på Håsta.

Följande redogörelse är berättad av Marianne Eliasson. Redogörelsen har nedtecknats och vidarebefordrats till mig av nuvarande fastighetsägare Else-Marie Jarl: ”Mariannes farfar kom…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
10 av 281
SLM D2020-0243 – Spångstugan

SLM D2020-0243 – Spångstugan

Rötskadorna i timret är som värst i syllen på norra fasaden. Denna kan sannolikt behöva bytas ut i sin helhet.

Spångstugans uppförandeår har inte kunnat klarläggas. Byggnaden finns utritad på Häradsekonomiska kartan från 1897, men har inte hittats i tidigare kartmaterial eller i andra källor. Enligt muntliga uppgifter från Marianne Eliasson, född Spång, var byggnaden redan gammal när hennes far Fredrik Spång föddes där 1890. Det kan därför hållas för troligt att byggnaden ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Sannolikt har gården redan från början varit boställe för arbetare på Håsta.

Följande redogörelse är berättad av Marianne Eliasson. Redogörelsen har nedtecknats…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
11 av 281

SLM D2020-0240 – Spångstugan

Spångstugans norra och östra fasader. Stora delar av naturstensgrunden är avlägsnad. Skorstenens nederbeslag hänger ut ovanför taket.

Spångstugans uppförandeår har inte kunnat klarläggas. Byggnaden finns utritad på Häradsekonomiska kartan från 1897, men har inte hittats i tidigare kartmaterial eller i andra källor. Enligt muntliga uppgifter från Marianne Eliasson, född Spång, var byggnaden redan gammal när hennes far Fredrik Spång föddes där 1890. Det kan därför hållas för troligt att byggnaden ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Sannolikt har gården redan från början varit boställe för arbetare på Håsta.

Följande redogörelse är berättad av Marianne Eliasson. Redogörelsen har nedtecknats och vidarebefordrats till…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
12 av 281
SLM D2020-0244 – Spångstugan

SLM D2020-0244 – Spångstugan

Spångstugans gavel mot öster. Även här är syllen hårt angripen.

Spångstugans uppförandeår har inte kunnat klarläggas. Byggnaden finns utritad på Häradsekonomiska kartan från 1897, men har inte hittats i tidigare kartmaterial eller i andra källor. Enligt muntliga uppgifter från Marianne Eliasson, född Spång, var byggnaden redan gammal när hennes far Fredrik Spång föddes där 1890. Det kan därför hållas för troligt att byggnaden ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Sannolikt har gården redan från början varit boställe för arbetare på Håsta.

Följande redogörelse är berättad av Marianne Eliasson. Redogörelsen har nedtecknats och vidarebefordrats till mig av nuvarande fastighetsägare Else-Marie Jarl: ”Mariannes…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad