Johan Aderklo
2 träffar

1 av 2
SLM 12330 – Sigillstamp av lönnträ och silver “Joh. Adlerklo 1765”

SLM 12330 – Sigillstamp av lönnträ och silver “Joh. Adlerklo 1765”

Sigillstamp av lönnträ och silver “Joh. Adlerklo 1765”.
Har tillhört Johan Adlerklo (1713-1776), häradshövding i Södermanlands livgeding.

Nyckelord: Bibliotek
2 av 2
SLM 12331 – Sigillstamp av lönnträ och silver “Joh. Adlerklo 1765”

SLM 12331 – Sigillstamp av lönnträ och silver “Joh. Adlerklo 1765”

Sigillstamp av lönnträ och silver “Joh. Adlerklo 1765”.
Har tillhört Johan Adlerklo (1713-1776), häradshövding i Södermanlands livgeding.

Nyckelord: Bibliotek