Sigfrid Öijer, Strängnäs
5 träffar

2 av 5
SLM P05-690 – Rikard Larsson, Hedstugan, Larslund, som beväring 1908 i Malmköping

SLM P05-690 – Rikard Larsson, Hedstugan, Larslund, som beväring 1908 i Malmköping

Han har skrivit dagbok om sitt liv, avfotograferad av Sörmlands museum, privat ägo hos sonen. Bl.a. berättar han om när han hittade ett bronsålderssvärd, en halsring och en holkyxa, se SLM 18011: 184, 18011: 185, 18011: 186.
Se även foto: D05-39, D05-40, D05-41.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Porträtt