SLM 15189 - Glas

Titel

SLM 15189 - Glas

Anmärkning

Rekonstruktion av Hertig Carls vinglas, tillverkad av skärvor sannolikt från serien 26 001 - 26031 men dessa är inte beskrivna och skärvorna i det här fallet inte märkta.
Vinglaset har edast delar av cuppan och övre halvan av benet bevarat. Väggen på cuppan är slät. Rekonstruktionen är gjord av 4 fragment och vitmålad ståltråd.

Rekonstruktionen är gjord av konservator Alarik Wachtmeister på 1980-talet.
Litt: Sörmlandsbygden 1980
Litt: Wachtmeister, A. och I. Jordfynd från Nyköping , sid 73 (närmast, till höger av bilden).
Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare öppnade ytan, ett 70 meter långt schakt med en sammanlagd yta om cirka 200 m2 ner till steril nivå (SR49a). I schaktet påträffades lämningar i sex skikt från tidsavsnittet 1200-1400-tal. Kulturlagren inom denna del av undersökningsytan uppgick till en tjocklek av cirka två meter och bestod av avfallslager samt träbroläggningar och huslämningar av trä. I avfallslagren påträffades keramik, stora mängder trä- och läderföremål, runristade träföremål samt ett myntstampsavtryck av bly daterat till 1200-talets början. Fyndmaterialet uppgår till omkring 2500 fyndposter. Kulturlagren inom kvarteret Rådhuset uppgick alltså till cirka 2,5 meters tjocklek och kunde följas från tidig medeltid fram till 1600-talets slut (Arkivrapport dnr 129/65, SMA).

SLM 10876 och 11268 innehåller material från kvarteret Rådhuset 1963-66.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

15189

Samtidigt förvärvat

Kvarteret Rådhuset Nyköping 1963-1966

Tillkomsttid start

1580-tal

Sakord

Glas

Specialbenämning

Fragment Hertig Carls glas - vinglas

RAÄ-nummer

231

Material

Glas Metall

Längd (mm)

110

Diameter (mm)

78

Teknik

Blåst

Fragment

4

Datering årtal 1

1500

Datering årtal tidskod 1

T

Fyndort - Fyndnummer

5687

Utställningshistorik

2001 - tillsvidare Basutställning: Kungstornet - Fursten

Källhänvisning

“SLM 15189 - Glas,” Sörmlands museum, hämtad 27 november 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/279112.