SLM 2571 - Snedklaffbyrå från Ludgo prästgård, stilen är senbarock, troligen tillverkad 1790

Titel

SLM 2571 - Snedklaffbyrå från Ludgo prästgård, stilen är senbarock, troligen tillverkad 1790

Anmärkning

Snedklaffbyrå av furuträ. Silen är senbarock, men enligt påskrift är den tillverkad i Nyköping 1790.
Byrån har en fotställning med raka korta ben och delvis profilerad bensarg. Fyra lådor, den övre något lägre. På båda sidor om denna sitter utdragbara stöd för den nerfällbara klaffen. Låsbeslagen runda, av mässing snarast gustavianska med lagerkrans. Spår av förgyllning.
Innanför klaffen en lådinredning med 12 lådor, ett mittskåp med dörrlucka och två lönnfack vid sidorna med skurna pilastrar. Profilerade kanter. Enkla träknoppar, varav en del saknas.

Den vänstra lönnlådan vid mittskåpet har inskriptioner på tre sidor. De talar om lönnlådorna, om att den såldes redan 1838 på auktion till familjen Söderberg vid Nilslund i Ludgo. Omnämnd är även prästen Anders Gustaf Bergström (1785-1837), se nedan efter inskriptionstexten

Förslag till tydning av texten, delvis svårläst:
Sida 1.
"Uti denna Byrå finnes 2ne st Lönnlådor. En på hvar sida om Klaffen som är säkra gömställen om man vill hafva något särdeles jömt. Denna Byrå hvardt mig skänkter utaf min pappa den 18de Aprill 1838 Han ropade in denna Byrå på auktionen vid Ludgo Prestgård den 18de och 19de Aprill förstnämnde år. Efter Prest och Kyrkoherden A.G. Bergström.
Betygat af mig
Nilslund af 11te maji 1838
A Söderberg son vid Nilslund
Denna Låda är ett Mästerstycke gjort uti Nyköping 1790". (Står även på ena kortsidan).

Sida 2.
"Denna Låda stänges genom en pinne som skjuts inifrån skåpet i jenom af denn andra här motsatta lådans skåra. Äfven finnes i denna Byrå 2 lönnådor som de nedersta lådårna å hvar sin sida om Klaffens sarg äro säkra gömställen.
Ludgo d 1 sept 183(?)
L. Bergström"

På Nilslund i Ludgo socken bodde enligt husförhörslängden för Ludgo socken 1836-1840 ägaren Eric Söderberg född 1788-03-09 i Ludgo med sin hustru Maja St. Ersdotter född 1789-06-07 i Sättersta och sonen Anders född 1822-05-05. Eric flyttade dit 1832 och gick bort 1840-05-16.

Ovan nämnda kyrkoherde är sannolikt kontraktsprosten Anders Gustaf Bergström född 1785-01-30, död 1837. Ovan nämnda L. Bergström kan möjligen vara sonen Jonas Gustaf Ludvig Bergström född 1818-04-30 som flyttar (studerar) 1838.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

2571

Tillkomsttid start

1790

Historik

Ludgo prästgård Ludgo-Spelvik Nyköping Sverige

Förvärvsdatum

1928-03-27

Sakord

Skrivbord

Specialbenämning

Snedklaffbyrå

Material

Trä: Furu Metall: Mässing

Bredd (mm)

1030

Höjd (mm)

1020

Djup (mm)

515

Tillverkning - Land

Sverige

Tillverkning - Kommun

Nyköping

Tillverkning - Ort

Nyköping

Källhänvisning

“SLM 2571 - Snedklaffbyrå från Ludgo prästgård, stilen är senbarock, troligen tillverkad 1790,” Sörmlands museum, hämtad 30 november 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/289721.