SLM 22605 1-3 - Medalj av guld, "För nit och redlighet" till ekonomibiträde vid Serafimerlasarettet

Titel

SLM 22605 1-3 - Medalj av guld, "För nit och redlighet" till ekonomibiträde vid Serafimerlasarettet

Anmärkning

Tjänstemedalj av guld med band i gult och blått
Åtsida: Vänsterställd prodil i relief: Gustav V, Sveriges Göt o Vend Konung
Frånsida: För Nit och Redlighet i Rikets tjänst - Till Sigrid Karolina Andersson
:2 - Etui i vinrött, pappask.
I samma etui ligger en hårlock omknuten med ett rosa sidenband.

Sigrid Andersson (1888-1972), född i Nyköping, arbetade under ett antal år i Stockholm. Hon återkom till Nyköping senare. Medaljen har sannolikt överlämnats till museet efter hennes död av hennes syster Cecilia "Cissi" Andersson född 1890, biljettförsäljare för Föreningen Södermanlands länsmuseum år 1951.

En bilaga, avskrift från Kungl. Inrikesdepartementet ställd till direktionen för karolinska sjukhuset 1948 meddelar:

"Med anledning av en av ordföranden i direktionen för karolinska sjukhuset Karl Wistrand gjord framställning tilldelar Kungl. Maj:t ekonomibiträdet vid serafimerlasarettet Sigrid Karolina Andersson, till betygande av Sitt nådiga välbehag över hennes under en långvarig tjänstetid ådagalagda berömliga förhållande, medaljen i guld av sjätte storleken med inskrift: "För nit och redlighet i rikets tjänst", att i högblått band med gula kanter bäras å bröstet.

Kungl. Maj:t anbefaller myntdirektören att föranstalta om präglingen av nämnda medalj och om dess översändande till direktionen för att Sigrid Karolina Andersson tillställas, skolande kostnaden för medaljen av statskontoret bestridas från elfte huvudtiteln reservationsanslag till extra utgifter.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela till kännedom och efterrättelse. Avskrifter av denna ämbetsskrivelse tillställas statskontoret och myntdirektören till kännedom och efterrättelse. Stockholm den 5 november 1948"
Underskrift Eije Mossberg/Georg Lundborg

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

22605

Tillkomsttid start

1948

Historik

Nyköping Nyköping Sverige

Förvärvsdatum

1974

Sakord

Medalj

Specialbenämning

Förtjänstmedalj med etui

Material

Metall: Guld Textil Hår: Människa

Källhänvisning

“SLM 22605 1-3 - Medalj av guld, "För nit och redlighet" till ekonomibiträde vid Serafimerlasarettet,” Sörmlands museum, hämtad 17 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/303946.