SLM M013766 - Relief i Stora Malms kyrka år 1939

SLM_M013766.JPG
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
En av flera bildreliefer avbildade på predikstolen i Stora Malms kyrka som invigdes år 1740 på initiativ av kyrkoherden Johan Dalenius. Predikstolen tillverkades av en snickare och en målare från socknen, Olof Malmström i Skirtorp. Relieferna hänsyftar på 1700-talets teologi.


"I Till hembygden 1940 beskrevs den egenartade predikstolen i St. Malms kyrka. Dessa egenart består av de svårtolkade bildreliefer, som utformats på predikstolskorgen, hänsyftande på 1700-talets teologi. Avbildningarna ovan av ett par av dessa reliefer hämtas ur landsantikvarie Schnells nedan omtalade uppsats"

"Under sin 42-åriga verksamhet i Stora Malm tog prosten Johannes Dalenius bl.a. initiativet till den nya predikstol, vilken han 1740 invigde med en märklig predikan, där han redogjorde för bildframställningarnas symbolik" /Ur Stora Malms kyrka (1943) sidan 11.

"År 1615 skänkte makarna Gyllenhorn-laxman en predikstol till kyrkan, vilken dock 115 år senare befanns så 'rankande och lutande', att man måste taga anskaffande av en ny predikstol under allvarligt övervägande. Det dröjde emellertid ytterligare tio år, innan denna nya pjäs kunde invigas. Den nyssnämnda Johannes Dalenius var vid denna tid sin sockens andlige ledare men hade även i praktiska ting en imponerande energi, som också togs i bruk för att få predikstolsplanerna realiserade. Dalenius utnyttjade tillfället att i kyrkan införa en svit symboliska framställningar, vilka anbringades som dekorationer på den nya predikstolen och utförligt förklarades i den prediken han höll vid invigningen 1740. [...]. Den sista sinnesbilden vill förklara, att människohjärtat, som hänger på ett svagt rö, riskerar at föras hit och dit av väder och vind, men att den, som inte låter sig påverkas av 'menniskiors skalckhet och illfundighet' utan förblir ståndaktig, skall bli salig" /Ur Stora Malms kyrka (1943) sidan 14.

Objekttyp

Titel

SLM M013766 - Relief i Stora Malms kyrka år 1939

Anmärkning

Litt: Till hembygden, uppsats av Ivar Schnell sidan 110-119.

Denna relief har skriften "QUI PERSEVERAVERIT", "EPHES.III.14" Svenska: "Den som övertygar", Efesierbrevet 3:14: "Därför böjer jag mina knän för Fadern".

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M013766

Tillkomsttid start

1939

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund

Motiv

Stora Malms kyrka Stora Malm Stora Malm Oppunda Katrineholm Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M013766 - Relief i Stora Malms kyrka år 1939,” Sörmlands museum, hämtad 3 augusti 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/347634.

Publikationer