SLM A11-428 - Medeltidssalen, Roggemuseet 1948

SLM_A11-428.JPG
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Östra delen av rikssalen, eller den s.k. medeltidssalen i Roggemuseets kyrkliga avdelning år 1948.

"Altaret, kyrkans andliga centrum, som alltid var murat och täckt av en stenplatta, uppfattades under medeltiden som en helgongrav. De äldsta kristna hade firat sina gudstjänster på helgongravar och altaret var en påminnelse härom. Altarets karaktär av helgongrav underströks dessutom, genom att en helgonrelik i regel inmurats i detta. [...]. De på utställningen förvarade altarprydnaderna härröra från medeltidens senare del, då de i regel utgjordes av altarskåp. Det i koret uppställda (från Vagnhärad) är sannolikt av lübeckskt ursprung och tillverkat under 1400-talets sista fjärdedel [...]. Även triumfkrucifixet torde hela medeltiden igenom ha hört till de för en kyrka obligatoriska inventarierna. Det hade, såsom framgår av namnet, sin plats i öppningen mellan kor och långhus - triumfbågen. Samtidigt som det utgjorde en ständig påminnelse för kyrkobesökarna om Frälsaren, tjänade det dessutom till att markera gränsen mellan menighetens rum i kyrkan, långhuset, och koret, som var heligt område, dit endast kyrkans tjänare, men inga andra ägde tillträde. [...] Från 1400-talets början är det här i koret upphängande krucifixet (Råby-Rekarne] som representerar lidandestypen med plastiskt framställda blodmassor hängande från armarna" /Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 100, 102-104.

Objekttyp

Titel

SLM A11-428 - Medeltidssalen, Roggemuseet 1948

Anmärkning

"Södermanlands hembygdsförbunds samlingar av kyrklig konst, som ursprungligen hopbragts av Södermanlands fornminnesförening, äro tillsvidare utställda i översta våningen på Roggemuseet i Strängnäs. Samlingarna omfatta i huvudsak medeltida kultbilder i trä, vars förhållandevis stora antal gör samlingen till en av de förnämsta i Svensk landsort, samt kyrkliga textilier, varav en de är medeltida men flertalet från nyare tid. Enstaka andra föremål från tiden efter reformationen kompletera utställningen, så att den kan sägas visa prov på kyrklig konst från medeltidens äldsta skede fram till 1700.talets slut, vilket i runt tal vill säga den kyrkliga konsten inom landskapet under nära sju århundraden"/Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 99-100.

"Kyrkomuseet i Strängnäs har under året delvis nyordnats. Lokalstyrelsen vid läroverket har upplåtit en våning i Roggeborgen som utställningslokal, ett tillmötesgående för vilket Hembygdsförbundet känner en stor tacksamhet. Rikssalen ingår i denna våning, och - som redan antytts - iordningställdes den under förra delen av september månad i form av en kyrksal för utställning av medeltida skulptur. Planer finnas att under nästa arbetsår utbygga utställningen åtminstone med en skrudkammare. I sådant syfte har ett antal mässhakar och antependier undergått konservering vid Pietas, så att de skola kunna tjäna som utställningsföremål. - Utställningen sågs under hösten av 5,000 personer". Utställningen invigdes vid årsmötet den 14 september. /Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 148.

Bild publicerad i Sörmlandsbygden 1948
Bild publicerad i Sörmlandsbygden 1952 sidan 107.

Litteraturtips: Sörmlandsbygden 1948 sidan 99-118.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

A11-428

Tillkomsttid start

1948

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund

Förvärvsdatum

1985-11-28

Motiv

Roggemuseet Lektorsgatan 9 Kyrkberget Strängnäs Strängnäs Åker Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM A11-428 - Medeltidssalen, Roggemuseet 1948,” Sörmlands museum, hämtad 27 juli 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/349642.

Publikationer

  • (1952). Sörmlandsbygden 1952 (21) [Årsbok]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund.
  • (1948). Sörmlandsbygden 1948: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok [Årsbok]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund.