SLM A11-430 - Medeltidssalen, Roggemuseet 1948

SLM_A11-430.JPG
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Norra delen av rikssalen, eller den s.k. medeltidssalen i Roggemuseets kyrkliga avdelning år 1948.

På bilden syns ett mindre altarskåp från Aspö, av lübeckskt ursprung från 1400-talet. Krucifixet år från Tumbo och representerar den äldre typen och är ett svenskt arbete från omkring 1200. Den stora sittande figuren vid norra väggen är möjligen en Olofsbild, som tidigare stått i Ytter-Selö kyrka och är snidad vid 1400-talets slut. Bredvid denna bild står i ett skåp utan dörrar en Johannes Döparen i övernaturlig storlek från Över-Selö och är utförd omkring år 1500. På den mellersta pelaren sitter aposteln Paulis och mellan pelarparet framför den stora S:t Olofsbilden hänger en ljuskrona av järn från Bogsta kyrka smidd omkring 1400/Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 100, 102, 107, 108.

Objekttyp

Titel

SLM A11-430 - Medeltidssalen, Roggemuseet 1948

Anmärkning

"Södermanlands hembygdsförbunds samlingar av kyrklig konst, som ursprungligen hopbragts av Södermanlands fornminnesförening, äro tillsvidare utställda i översta våningen på Roggemuseet i Strängnäs. Samlingarna omfatta i huvudsak medeltida kultbilder i trä, vars förhållandevis stora antal gör samlingen till en av de förnämsta i Svensk landsort, samt kyrkliga textilier, varav en de är medeltida men flertalet från nyare tid. Enstaka andra föremål från tiden efter reformationen kompletera utställningen, så att den kan sägas visa prov på kyrklig konst från medeltidens äldsta skede fram till 1700.talets slut, vilket i runt tal vill säga den kyrkliga konsten inom landskapet under nära sju århundraden"/Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 99-100.

"Kyrkomuseet i Strängnäs har under året delvis nyordnats. Lokalstyrelsen vid läroverket har upplåtit en våning i Roggeborgen som utställningslokal, ett tillmötesgående för vilket Hembygdsförbundet känner en stor tacksamhet. Rikssalen ingår i denna våning, och - som redan antytts - iordningställdes den under förra delen av september månad i form av en kyrksal för utställning av medeltida skulptur. Planer finnas att under nästa arbetsår utbygga utställningen åtminstone med en skrudkammare. I sådant syfte har ett antal mässhakar och antependier undergått konservering vid Pietas, så att de skola kunna tjäna som utställningsföremål. - Utställningen sågs under hösten av 5,000 personer". Utställningen invigdes vid årsmötet den 14 september. /Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 148.

Bild publicerad i Sörmlandsbygden 1948 sidan 105.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

A11-430

Tillkomsttid start

1948

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund

Förvärvsdatum

1985-11-28

Motiv

Roggemuseet Lektorsgatan 9 Kyrkberget Strängnäs Strängnäs Åker Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM A11-430 - Medeltidssalen, Roggemuseet 1948,” Sörmlands museum, hämtad 27 juli 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/349644.

Publikationer

  • (1948). Sörmlandsbygden 1948: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok [Årsbok]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund.