SLM A11-443 - Mässhakar, Roggemuseet 1948

SLM_A11-443.JPG
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Textilrummets medeltidsmonter på Roggemuseet i Strängnäs år 1948 som visar goda prov på dåtidens praktfulla mässkläder.

"På mässhaken längst till vänster, från Helgarö, återfinnes ett ganska klumpigt figurbroderi i silke och guldtråd på linnebotten, vilket framställer Den yttersta domen. Kristus sitter som världsdomare på regnbågen med Maria och Johannes knäböjande på var sin sida om honom; nedanför ledes en naken själ fram till Petrus framför himmelrikets port. Vidare ses tvenne domedagsänglar och en död, som uppstår ur graven samt längst ned fördömda i helvetet, symboliserat av vilddjurets gap. Arbetet torde vara svenskt från tiden omkring 1500.

På mässhaken längst fram [allra längst] till höger (Lunda) har figurbroderier först i andra hand anbragts på denna plats, ett förfaringssätt, som ingalunda var ovanligt. Att bilderna härvid ibland måste klippas sönder eller överskära varandra synes man vid medeltidens slut icke ha fäst något större avseende vid. På mittstammen återfinnes aposteln Bartolomeus med sit attribut, kniven, därunder Johannes evangelisten med en kalk, den heliga Dorotea med en blomsterkorg (?) samt aposteln Thomas med ett vinkelmått. På tvärstammen två änglar med ett par av Kristi pinoredskap, gisselpålen och stången med ättiksvampen. Broderierna äro troligen nordtyska från 1500-talets början. [...]

Den mittersta svarta mässhaken har på fram- och ryggsidan i stället för kors av nu beskrivna slag ett sådant av galoner. Mässhaken torde icke vara medeltida i egentlighet utan härstamma från 1500-talets slut. Den kommer från Barva kyrka" /Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 108-110.

Objekttyp

Titel

SLM A11-443 - Mässhakar, Roggemuseet 1948

Anmärkning

"Södermanlands hembygdsförbunds samlingar av kyrklig konst, som ursprungligen hopbragts av Södermanlands fornminnesförening, äro tillsvidare utställda i översta våningen på Roggemuseet i Strängnäs. Samlingarna omfatta i huvudsak medeltida kultbilder i trä, vars förhållandevis stora antal gör samlingen till en av de förnämsta i Svensk landsort, samt kyrkliga textilier, varav en de är medeltida men flertalet från nyare tid. Enstaka andra föremål från tiden efter reformationen kompletera utställningen, så att den kan sägas visa prov på kyrklig konst från medeltidens äldsta skede fram till 1700.talets slut, vilket i runt tal vill säga den kyrkliga konsten inom landskapet under nära sju århundraden"/Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 99-100.

"Kyrkomuseet i Strängnäs har under året delvis nyordnats. Lokalstyrelsen vid läroverket har upplåtit en våning i Roggeborgen som utställningslokal, ett tillmötesgående för vilket Hembygdsförbundet känner en stor tacksamhet. Rikssalen ingår i denna våning, och - som redan antytts - iordningställdes den under förra delen av september månad i form av en kyrksal för utställning av medeltida skulptur. Planer finnas att under nästa arbetsår utbygga utställningen åtminstone med en skrudkammare. I sådant syfte har ett antal mässhakar och antependier undergått konservering vid Pietas, så att de skola kunna tjäna som utställningsföremål. - Utställningen sågs under hösten av 5,000 personer". Utställningen invigdes vid årsmötet den 14 september. /Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 148.

Bild publicerad i Sörmlandsbygden 1948 sidan 109.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

A11-443

Tillkomsttid start

1948

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund

Förvärvsdatum

1985-11-28

Motiv

Roggemuseet Lektorsgatan 9 Kyrkberget Strängnäs Strängnäs Åker Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM A11-443 - Mässhakar, Roggemuseet 1948,” Sörmlands museum, hämtad 27 juli 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/349657.

Publikationer

  • (1948). Sörmlandsbygden 1948: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok [Årsbok]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund.