SLM M024240 - Altaret, Trosa stads kyrka

SLM_M024240.JPG
Foto: Carl-Gustaf Blomberg/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Interiör, altaret i Trosa stads kyrka. Kyrkans inre är helt och hållet präglat av byggnadstiden, det tidiga 1700-talet. Då tillkom predikstol och altarprydnad.

"1711 fick kyrkan mottaga en donation av Nils Bielke till Geddeholm (nuv. Tureholm) och hans hustru grevinnan Eva Horn till Salsta. Gåvan bestod av altarprydnad och predikstol, 'härlige och förgylte' prydda med donatorernas vapensköldar. [...] Båda altarprydnad och predikstol äro av högt konstnärligt värde. De höra i stilavseende synnerligen intimt samman, vilket ju är naturligt då de samtidigt överlämnades till kyrkan. Namnet på mästaren är okänt, men en del detaljer i formgivning gör, att han utan vidare kan sökas i den Precktska skolans krets [...] I altaruppsatsens mittparti sitter en kopia av Vestins målning 'Kristus uppståndelse' i Kungsholms kyrka i Stockholm. Den utfördes av artisten Tecktonius, som 1832 åtog sig den allmänna renoveringen av kyrkans inventarier, som man hade tänkt få hjälp till av greve Bielke. Mellan de båda korintiska träkolonnerna satt förut en Golgata-framställning enl. samtidens dom av ringa konstnärligt värde. De ovannämnda vapensköldarna hade sin plats på krönet mellan änglarna och uppe på predikstolens baldakin. Änglarna lyfta nu händerna mot det kors med törnekrona, som sattes upp på den tomma platsen [...]. På altarets framsida hängen kyrkans enda i bruk varande antependium, en gåva av provincialläkaren C. M. Stenberg 1911. Det är ett av textilkonstnärinnan Ingeborg Wettergrens äldsta arbeten och det utan tvivel värdefullaste bland utförda i silke: i mitten Kristus hållande ett kors i vänster och en kalk i höger hand, klädd i en rak, vecklös klädnad med vida ärmar. Han står i ett spetsovalt fält, som är omgivet av änglar, den ena bedjande, den andra blåsande fljt, vid deras fötter mot varandra ställda fåglar. På ömse sidor om altaret stå ett par nummertavlor (från 1700-talet), av intresse därför att de överst bära lagerkrönta vapensköldar med sörmlandsgripen under en krona." /Ur Trosa stads kyrka (1943) sidan 8, 12-13.

Objekttyp

Titel

SLM M024240 - Altaret, Trosa stads kyrka

Anmärkning

Bild tagen till Trosa stads kyrka", Sörmländska kyrkor 13 (1943) av Carl Gustaf Blomberg. Ej publicerad.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M024240

Tillkomsttid start

1943

Bild byline

Foto: Carl-Gustaf Blomberg/Södermanlands hembygdsförbund

Förvärvsdatum

1986-02-10

Motiv

Trosa stads kyrka Trosa Trosa Hölebo Trosa Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M024240 - Altaret, Trosa stads kyrka,” Sörmlands museum, hämtad 27 november 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/358864.