SLM M025183 - Runstenar vid Överselö kyrka år 1968

SLM_M025183.JPG
Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Runstenar, runristningarna RAÄ Överselö 148:6, Överselö 148:5 och Överselö 148:4, vid Överselö kyrkas västvägg den 4 juni 1968

Objekttyp

Titel

SLM M025183 - Runstenar vid Överselö kyrka år 1968

Anmärkning

Södermanlands runinskrifter 205 (Sö 205)
Södermanlands runinskrifter 377 (Sö 377)
Södermanlands runinskrifter 207 (Sö 207)

"205 Kyrkan. Ingjald och Visäte och Stenulv, de reste stenen efter Karl sin fader, och Gillög efter sin maka och Inga efter sin son och Ärnger efter sin broder. Äsbjörn och Tidkume höggo runorna. Orökja målade. (Endast stenens mittparti är i behåll.) [...]
207 Kyrkan. Gudr- ... sin fader. Han for manligen till England. Gud hjälpe hans själ!
377 Kyrkan. ... rea sten ... efter son ..."
[...]
"... ett studium av de svenska runinskrifterna visar, att de har kommit till under tiden c : a 1025-1075. Någon närmare datering av de enskilda inskrifterna i vår kommun står inte till buds. Vidare skall fastslås, att de allra flesta inskrifterna är minnesstenar vid vägen eller vid en samlingsplats och icke gravstenar på bygravfält eller kyrkogård. I flera fall har man valt ett jordfast block för att få skrivplats för runorna"
[....]
"Inskrifterna ger oss namnen på en eller två generationer i 1000-talets Selaö, men en av stenarna ger oss tre släktled, Det är den fragmentariska men förr så ståtliga stenen vid Överselö kyrka. Där får vi veta, att Inga hade sönerna Ärnger och Karl. Sen senare gifte sig med Gillög och fick sönerna Ingjald, Vise och Stenulv"
[....]
"...öden, som gick utöver den vanliga odlingsmödan i hembygden: Vid Överselö kyrka står: Han for manligen till England". Han hade väl följt med en nordisk handels- och rövarfärd till det rika landet i västerled, där engelske kungen köpte sig fri från plundring genom att betala gäld"
[....]
"Slutligen får vi inte glömma, att seden att rista minnesmärken med runinskrifter var en kristen sed, som framför all slagit rot i mälardalen. Sörmland har sålunda 400 kända ristningar" / Ur Stallarholmens kommun (1969), sidan 22-23, 24, 25

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M025183

Tillkomsttid start

1968-06-04

Bild byline

Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund

Förvärvsdatum

1968-07-04

Motiv

Överselö kyrka Överselö Överselö Selebo Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M025183 - Runstenar vid Överselö kyrka år 1968,” Sörmlands museum, hämtad 8 maj 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/361736.