SLM M025436 - Runsten vid Överselö kyrka

Runsten, runristning RAÄ Överselö 148:6 vid Överselö kyrkas västvägg

Objekttyp

Titel

SLM M025436 - Runsten vid Överselö kyrka

Anmärkning

Södermanlands runinskrifter 205 (Sö 205)

"205 Kyrkan. Ingjald och Visäte och Stenulv, de reste stenen efter Karl sin fader, och Gillög efter sin maka och Inga efter sin son och Ärnger efter sin broder. Äsbjörn och Tidkume höggo runorna. Orökja målade. (Endast stenens mittparti är i behåll.)"
[...]
"... ett studium av de svenska runinskrifterna visar, att de har kommit till under tiden c : a 1025-1075. Någon närmare datering av de enskilda inskrifterna i vår kommun står inte till buds. Vidare skall fastslås, att de allra flesta inskrifterna är minnesstenar vid vägen eller vid en samlingsplats och icke gravstenar på bygravfält eller kyrkogård. I flera fall har man valt ett jordfast block för att få skrivplats för runorna"
[....]
"Inskrifterna ger oss namnen på en eller två generationer i 1000-talets Selaö, men en av stenarna ger oss tre släktled, Det är den fragmentariska men förr så ståtliga stenen vid Överselö kyrka. Där får vi veta, att Inga hade sönerna Ärnger och Karl. Sen senare gifte sig med Gillög och fick sönerna Ingjald, Vise och Stenulv"
[....]
"Slutligen får vi inte glömma, att seden att rista minnesmärken med runinskrifter var en kristen sed, som framför all slagit rot i mälardalen. Sörmland har sålunda 400 kända ristningar" / Ur Stallarholmens kommun (1969), sidan 22-23, 24, 25

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M025436

Motiv

Överselö kyrka Överselö Överselö Selebo Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M025436 - Runsten vid Överselö kyrka,” Sörmlands museum, hämtad 4 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/361987.