SLM M025563 - Runsten vid Kolsundet ca 1969

Runsten, runristning RAÄ Ytterselö 69:1 vid Kolsundet i Ytterselö från mitten av 1000-talet, som markerar platsen för en dåtida tingsplats

Objekttyp

Titel

SLM M025563 - Runsten vid Kolsundet ca 1969

Anmärkning

Södermanlands runinskrifter 196 (Sö 196)

"Ingefrid lät resa denna sten efter Öulv, sin fader och stav. Öulv gjorde detta ting i öster (?). Assur högg (runorna). Ginna utförde (tingsplats) i väster(?)".

"Två runstenar i Södermanland berättar genom sina inskrifter, att de rests på tingsplatser. Den ena i Rönö härad. Den andra i Selebo vid Kolsundet:: "Öulf gjorde detta ting", står det. Vad han gjor, kan vi inte veta något om, för inga märken på marken vittnar därom"
[...]
"Varje härad hade ett ting, som avdömde smärre stridigheter, som ej behövde hänskjutas till det sörmländska Alltinget. [...] ... tingsplatsen utpekas av en runsten vid Kolsundet från mitten av 1000-talet som berättar: "Öulf gjorde detta ting i Öster, Ginna i Väster". Inskriftens mening är dunkel. Kanske är det verkligen tal om två tingsplatser, som användes vid denna tid. Den ena låg lättillgänglig vid Kolsundet, där vägen i äldre tider gick från fastladet till Selaön. En tingshandling från 1365 kallar tingsplatsen "Colhögha", senare "Kolhöga" och Kullöga". "I väster" höll man ting vid Överselö kyrka (bl.a. 1358). Senare har bl.a. Toresunds sockenstugan begagnats (tidigast 1598) och nu är häradsrättens sammanträden sedan 1883 förlagd till tingshuset i Strängnäs" / Ur Stallarholmens kommun (1969), sidan 2-4

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M025563

Tillkomsttid start

cirka 1969

Motiv

Kolsundet Tuna 23:3 Kolsundet Ytterselö Selebo Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M025563 - Runsten vid Kolsundet ca 1969,” Sörmlands museum, hämtad 28 november 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/362114.

Publikationer

  • Schnell, Ivar (1969). Stallarholmens kommun: Sockenbeskrivning 23 [Häfte]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund (Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning). s. 3.