SLM M026610 - Kungahyllning 1947.

Kungahyllning 1947.

Objekttyp

Titel

SLM M026610 - Kungahyllning 1947.

Anmärkning

EDERS MAJESTÄT! Den 8 december 1947 har fyra årtionden förflutit sedan EDERS MAJESTÄT besteg Sveriges tron. Ingen bland rikets konungar har tillförne så länge fört spiran och burit det tunga ansvaret som därmed är förknippat. Under EDERS MAJESTÄTS regeringstid har de båda världskrigen, som har gått så hårt fram över många av jordens folk, kastat sin skugga även över vårt land. Hotet mot vår frihet och självsäkerhet, som mer än en gång varit överhängande, har krävt oavbruten vaksamhet och betydande offer. Men under denna de stora krigens tidsålder har en social, kulturell och ekonomisk utveckling ägt rum som saknar motstycke i vårt lands historia. Stundom har denna nydaning vuxit fram under skarpa meningsbrytningar, men under tidens lopp har motsättningarna i stor utsträckning utjämnats. Skilda grupper av befolkningen har förts varandra närmare och allas önskan och förhoppning är att vårt land skall utgå stärkt ur de prövningar, som övergått världen. Under denna tid har EDERS MAJESTÄT stått som den främste representanten för Sveriges rike, för alla de omistliga världen vi sammanfatta i ordet fosterland. EDERS MAJESTÄT har i rikaste mått vunnit sitt folks aktning, förtroende och tillgivenhet, och framstår i onda som i goda tider som den samlade gestalten, Den vördade och älskade landsfadern. Såsom representanter för Södermanlands län få vi till EDERS MAJESTÄT framföra dess innevånares vördnadsfulla tacksamhet, trofasta tillit och varmaste välgångsönskningar. FÖR SÖDERMANLANDS LÄN LANDSHÖVDING: Bo Hammarsköld BISKOP: Gustaf Aulén LANDSTINGETS ORDFÖRANDE: ?

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M026610

Källhänvisning

“SLM M026610 - Kungahyllning 1947.,” Sörmlands museum, hämtad 5 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/364151.