SLM M034748 - Björkeby gård år 1691

SLM_M034748.JPG
Konstnär: Hans Ranie
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Detalj från en karta över Björkeby säteri i Toresund av lantmätare Hans Ranie år 1691, samma år som gården reducerades till Kronan.

Objekttyp

Titel

SLM M034748 - Björkeby gård år 1691

Anmärkning

Originalkartan förvaras på lantmäteriet i Nyköping.

"Björkeby i Toresund är ett av de många, genom reduktionen försvunna sörmländska säterierna. Samma år (1691), som gården reducerades till Kronan, ritade lantmätare Hans Ranie av gårdsbyggnaderna. Manbyggnaden bestod av ett två våningars trähus med två flyglar. Där bredvid ligger den för 1600-talet så karakteristiska ladugården, kringbyggd på fyra sidor." /Ur Sörmlandsbygden 1952 sidan 23.

"En karta från 1691 visar hur Björkeby i Toresund var bebyggd under säteritiden"
[…]
"Björkeby mitt i Toresunds socken var en gång klosteregendom under Mariefred. På 1650-talet byggdes där ett säteri för Anders Lillieqvist, men gården drogs in till Kronan och anslogs 1691 som boställe åt överstelöjtnanten vid Södermanlands regemente. År 1838 blev det andre majoren vid regementet, som bodde där, och nu är gården utarrenderad och har inte längre något samband med regementet. Bebyggelsen vid Björkeby är sällsynt ålderdomlig och harmonisk. Gårdsplanen med ett präktigt vårdträd omramas på tre sidor av rödmålade timmerbyggnader. Den äldsta manbyggnaden blev senast 1717 "av en olyckelig eldsvåda i aska lagd", och först 1732 stod den nuvarande manbyggnaden färdig med förstuga, sal och fyra kammare, så som ett officerställe skulle vara planlagt. Flyglarna fanns tidigare, men nybyggdes på 1730-talet. Vill man bland alla Sörmlands gamla officersbostäder visa upp det, som bäst hållit den gamla stilen, måste valet falla på Björkeby" / Ur Stallarholmens kommun (1969), sidan 50, 51

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M034748

Tillkomsttid start

cirka 1969

Bild byline

Konstnär: Hans Ranie

Motiv

Björkeby gård Björkeby 1:2 Björkeby Toresund Selebo Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M034748 - Björkeby gård år 1691,” Sörmlands museum, hämtad 28 november 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/371985.

Publikationer

  • (1952). Sörmlandsbygden 1952 (21) [Årsbok]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund. s. 23.
  • Schnell, Ivar (1969). Stallarholmens kommun: Sockenbeskrivning 23 [Häfte]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund (Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning). s. 51.