SLM M035208 - Vidökna prästgård

Akvarell föreställande Vidökna prästgård i Näshulta

Objekttyp

Titel

SLM M035208 - Vidökna prästgård

Anmärkning

"Vidökna prästgård i Näshulta är en 1700-talsbyggnad om sju rum, med köket ursprungligen i en egen byggnad. Nyare tiders restaureringar har i viss mån förändrat husets karaktär. - Efter akvarell ägd av A. Eriksson"
[…]
"Prästgård blev därför genom nämnda brev hemmanet Vidökna, och där bodde socknens kyrkoherde till 1948, då den nya bostaden stod färdig närmare kyrkan. Vid Vidöna står en manbyggnad, som torde vara byggt under 1700-talet. Den begagnas nu som arrendatorsbostad för prästgårdsjorden. Prästgården var förr inte endast bostad för prästen utan gårdens jord, skog och fiskevatten brukades av prästen själv som lön för hans arbete som socknens själasörjare. Vidökna var en präktig egendom om c:a 1,000 tunnland, och som arbetskraft hade prästen att tillgå sju dagsverkstorp, vars torpare betalade sina arrenden genom arbete framme vid prästgården. Omkring år 1870 hade näshultaprästen på så sätt att tillgå 10000 mans- och 450 kvinnodagsverken. Vidökna jordbruk sköttes av kyrkoherden ända fram till år 1918. Sedan dess har där funnits en arrendator och 1955 såldes gården" / Ur Husby Rekarne kommun (1965), sidan 43-44

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M035208

Tillkomsttid start

cirka 1964

Motiv

Vidökna prästgård Vidökna 1:4 Vidökna Näshulta Österrekarne Eskilstuna Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M035208 - Vidökna prästgård ,” Sörmlands museum, hämtad 3 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/372440.

Publikationer

  • Schnell, Ivar (1965). Husby Rekarne kommun: Sockenbeskrivning 20 [Häfte]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund (Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning). s. 43.