SLM R162-84-8 - Karta över Trosa år 1703

slm_R162-84-8.jpg
Foto: Ivar Schnell
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Del av 1703 års karta över Trosa stad som visar kyrkoområdet med den gamla kyrkan samt grunden till den nya.

Objekttyp

Titel

SLM R162-84-8 - Karta över Trosa år 1703

Anmärkning

"Träkyrkan, eller som den vanligtvis kallades under senare delen av 1600-talet och första decenniet av 1700-talet, Gamla kyrkan, låg, som framgår av kartan, alldeles innanför kyrkogårdsporten, nedemot kyrkogårdens sydostliga hörn. Ännu hittar man då och då rester av grundmurarna, när det grävs någon grav, just på det området. Kyrkans yttre känna vi ganska väl till av det stick över stadenl som ingår i Suecia antiqua. Som nyligen påpekats avvika de bägge källorna på en del punkter från varandra, men de kunna dock tillsammans lära oss åtskilligt om det lilla templet. Sannolikt var kyrkan byggd i vanlig knuttimring med ett mindre kor i öster, något smalare än långhuset, en utbyggd sakristia i nordost och ett liknande utbygge i nordväst, kanske ett gravkapell; på södra väggen, mitt emot gravkoret fanns ännu ett utbygge, sannolikt vapenhuset. Nordväst, snarast på den plats där stenkyrkan senare byggdes, låg kockstapeln vars utseende helt avvek från den nuvarande, det upplyser oss sticket om. Den tycks ha varit en stolprest, möjligen öppen klockbock av en typ, som är ganska vanlig i Södermanland" /Ur Trosa stads kyrka (1943) sidan 2, 5.

"På konceptet till 1703 års karta över Trosa, framgår mycket väl hur Gambla kyrckan håller på att ersättas av Nya kurkckan, vars grund tydligen är utritad. - Nyköpings lantmäterikontor" /Ur Sörmlandsbygden 1954 sidan 41.

Bild publicerad i "Trosa stads kyrka", Sörmländska kyrkor 13 (1943) av Carl Gustaf Blomberg, sidan 3.

Del av bild är publicerad i Sörmlandsbygden 1954 sidan 41.

Samma bild som M024167

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R162-84-8

Tillkomsttid start

1943

Bild byline

Foto: Ivar Schnell

Förvärvsdatum

1986-02-10

Motiv

Trosa Trosa Hölebo Trosa Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Repro: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM R162-84-8 - Karta över Trosa år 1703,” Sörmlands museum, hämtad 6 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/378199.

Publikationer

  • (1954). Sörmlandsbygden 1954 (23) [Årsbok]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund. s. 41.
  • Blomberg, Carl Gustaf (1943). Trosa stads kyrka: Sörmländska kyrkor 13 [Häfte]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund (Sörmländska kyrkor). s. 3.