SLM R163-84-4 - Trosa stads kyrka på 1660-talet

Den gamla träkyrkan i Trosa. Teckning av Erik Dahlberg på 1660-talet.

Objekttyp

Titel

SLM R163-84-4 - Trosa stads kyrka på 1660-talet

Anmärkning

"Den gamla träkyrkan i Trosa ritades av på 1660-talet av Erik Dahlberg, vars originalteckning dock ej bevarats. Bilden ovan ärett utsnitt ur en av de två renritningar, som utförts som ett förarbete till Suecia antiquas kopparstick, och som bevarats i Kungl. biblioteket"
[...]
"Träkyrkan, eller som den vanligtvis kallades under senare delen av 1600-talet och första decenniet av 1700-talet, Gamla kyrkan, låg, som framgår av kartan, alldeles innanför kyrkogårdsporten, nedemot kyrkogårdens sydostliga hörn. Ännu hittar man då och då rester av grundmurarna, när det grävs någon grav, just på det området. Kyrkans yttre känna vi ganska väl till av det stick över staden som ingår i Suecia antiqua. Som nyligen påpekats avvika de bägge källorna på en del punkter från varandra, men de kunna dock tillsammans lära oss åtskilligt om det lilla templet. Sannolikt var kyrkan byggd i vanlig knuttimring med ett mindre kor i öster, något smalare än långhuset, en utbyggd sakristia i nordost och ett liknande utbygge i nordväst, kanske ett gravkapell; på södra väggen, mitt emot gravkoret fanns ännu ett utbygge, sannolikt vapenhuset. Nordväst, snarast på den plats där stenkyrkan senare byggdes, låg kockstapeln vars utseende helt avvek från den nuvarande, det upplyser oss sticket om. Den tycks ha varit en stolprest, möjligen öppen klockbock av en typ, som är ganska vanlig i Södermanland" /Ur Trosa stads kyrka (1943) sidan 2, 5.

"En renritning av Erik Dahlbergs trosabild förvaras på Kungl. Biblioteket. Den visar i huvudsak hur gamla klockstapeln och kyrkan såg ut i slutet av 1600-talet" /Ur Sörmlandsbygden 1954 sidan 43

Bild publicerad i "Trosa stads kyrka", Sörmländska kyrkor 13 (1943) av Carl Gustaf Blomberg, omslagssida.

Bild publicerad i Sörmlandsbygden 1954 sidan 43

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R163-84-4

Tillkomsttid start

cirka 1943

Förvärvsdatum

1986-02-10

Motiv

Trosa stads kyrka Trosa Trosa Hölebo Trosa Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Repro: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM R163-84-4 - Trosa stads kyrka på 1660-talet,” Sörmlands museum, hämtad 20 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/378232.

Publikationer

  • (1954). Sörmlandsbygden 1954 (23) [Årsbok]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund. s. 43.
  • Blomberg, Carl Gustaf (1943). Trosa stads kyrka: Sörmländska kyrkor 13 [Häfte]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund (Sörmländska kyrkor). s. Omslag.