SLM R500-87-3 - Östra Vingåkers kyrka år 1943

slm_R500-87-3.jpg
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Östra Vingåkers kyrka. Stenkyrkan som började byggas år 1749 under ledning av Pehr Sundling och som stod färdigt år 1753.

Objekttyp

Titel

SLM R500-87-3 - Östra Vingåkers kyrka år 1943

Anmärkning

"Den ursprungliga Vingåkers socken, även kallad Stora Vingåker, var synnerligen vidsträckt. När befolkningen tillväxte i socknens östa delar uppstod besvärligheter i utnyttjandet av den gamla kyrkan, den nuvarande Västra Vingåkers kyrka, som blev trång, och man klagade över den långa vägen. Resultatet blev ett kapell av trä som uppfördes på samma plats som den nuvarande kyrkan. Härpå tyder det ännu bevarade namnet Kapellbacken alldeles i kyrkans närhet. Att det forna träkapellet låg alldeles invid den nuvarande kyrkan framgår dessutom av en anteckning i en räkenskapsbok från 1730-1830. Kapellet invigdes av Strängnäsbiskopen år 1642 på kunglig befallning. En gammal handling ger följande upplysning om orsaken till uppförandet av kapellet, »som de wid och på Kåhlmålen boende för den långa och mödosamma wägen, som de hafva til sin Sokn kyrkja Wingåker, hafwa upprättat». Troligen fanns ett kapell också vid Sjöholm. Snart befanns det år 1642 invigda kapellet för trångt. Något mer än ett århundrade senare började man bygga en stor kyrka av sten, den som ännu tjänstgör. Kyrkans inventarium av 1830 ger oss en aning om vilket lysande skådespel som utvecklades när grundstenen lades: »Den 12 october ofanberörde 1749, lades grundstenen till nuvarande Korskyrkan, som är utan Tornbyggnad, af Församlingens Herrar Possessionater: Riks Rådet Riddaren och Commendeuren af Kongl. Maj:ts Orden, Grefve Claës Stromberg, Herre till Claëstorp, Gjöthboda, Fostorp och Bodaholm; öfversten och Riddaren Baron Adolph Gyllenpistol, Herre till Skalltorp; Majoren Baron Gustaf Falkenberg, Herre till Barksätter; Baron Axel Joh. Flemming, Herre till Sjöholm och Mölnhult, och Assessorn Johan Ryding, Herre till Bäckershof och Ramninge.». Uppräkningens noggranna rangordning hade säkerligen sin motsvarighet i verkligheten. Notisen kastar för övrigt ett blixtljus över socknens sociala förhållanden. Arbetet på kyrkobyggnaden fortsattes efter råd och lägenhet så att den stod färdig »till murar, tak och allt Innanrede» hösten 1753 och på allhelgonadagen den 1 november invigdes kyrkan »med vanlig högtidlighet» av biskop Allstrin. Om den nya kyrkans utseende sade en samtida, kyrkoherden i Blacksta och Vadsbro, Lars Hallman, att den är »så täckt och nätt at hon, på sit wis icke har sin lika i wå bygd», Kyrkobygget leddes av Pehr Sundling, (född Sunsbro, Dunkers socken 1703 och död på Aalstrup 1785), som egentligen var kamrer hos presidenten Erland Broman, men som fått ryktet om sig att vara »den yppersta byggmästare som kan få för den som wil bygga med besparing»." /Ur Östra Vingåkers kyrka (1944) sidan

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R500-87-3

Tillkomsttid start

1943

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund

Motiv

Östra Vingåker kyrka Östra Vingåker Oppunda Katrineholm Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Repro: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM R500-87-3 - Östra Vingåkers kyrka år 1943,” Sörmlands museum, hämtad 28 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/382299.

Publikationer

  • Norberg, Rune (1944). Östra Vingåkers kyrka: Sörmländska kyrkor 34 [Häfte]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund (Sörmländska kyrkor). s. 1.