SLM R57-86-8 - Torshälla kyrka 1873

Torshälla kyrka, ruin efter branden den 14 juli 1873. Teckning av A. Axelson.

1786 fanns planer på att byta ut den gamla spiran, en oerhört hög, spetsig träspira, mot en huv av modernare snitt för att få en få en tornöverbyggnad, som var mindre ägnad att dra till sig blixten än den gamla, som redan varit utsatt för nedslag två gånger. Trots förslag ville kungen behålla den gamla spiran. År 1805 skadades tornet för tredje gången av blixten och reparerades åter. 1873 slog blixten ned för fjärde gången, men nu slapp elden lös och brände både tornspiran och kyrktaket /Ur Torshälla kyrka (1943) sidan 6-8.

Objekttyp

Titel

SLM R57-86-8 - Torshälla kyrka 1873

Anmärkning

"Torshälla kyrkoruin står sedan eldsvådan af den 14 sistl. juli qvar i den gamla staden som ett sorgligt vitne om förgängelsen. Den gamla kyrkan, hvars bygnadsår ingen kunde uppgifva och som efter åtskilliga utvidgningar förlorat mycket av sin ursprungliga stil, var stadens enda märkliga byggnad, 65 alnar lång och 26 alnar bred, med ett torn af 153 alnars höjd, väl bekant för seglarne på Mälarens vestligaste fjärdar. En qvarts mil från Mälaren, 3/8 mil från Eskilstuna, vid Torshälla ström, låg sedan hedenhös en 'harg', egnad åt Tor, och en hamn, som förmedlade trafiken mellan Mälaren och Hjelmaren ända tills Arboga kanal byggdes, och fordonsvägen mellan de båda sjöarne blef obehöflig. 1442 fick Torsharg, senare kalladt Torshälla, förnyelse på sina gamla stadsprevilegier. Under de sista två seklen har staden haft ringa betydenhet och egde 1782, då en gradualdisputation af en Wangstelius framstälde dess öden, endast 100 gårdar och 634 invånare. 1850 hade invånaretalet nedgått till 607, men har under derpå följande 20 år höjt sig till 829, enligt årets statskalender." /Ur "Torshälla kyrka" (1943) sidan 2

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R57-86-8

Motiv

Torshälla kyrka Torshälla Torshälla Västerrekarne Eskilstuna Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM R57-86-8 - Torshälla kyrka 1873,” Sörmlands museum, hämtad 23 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/382972.

Publikationer

  • Bohrn, Erik (1943). Torshälla kyrka: Sörmländska kyrkor 25 [Häfte]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund (Sörmländska kyrkor).