SLM 50000 - "Trämärr", trähäst från Strängnäs, använd vid bestraffning

Titel

SLM 50000 - "Trämärr", trähäst från Strängnäs, använd vid bestraffning

Anmärkning

Trähästen består av en lång trästock, spetsig upptill. Vid ena änden är ett utskuret hästhuvud av trä fästat. Ben saknas. Trästocken/ryggen är upptill försedd med en 1.20 m lång uppåt spetsad metallskoning. Den består av två vinklade järnplåtar, ca 45 grader. Osäker datering, troligen 1700-tal eller 1800-talets början.

Två foton från Strängnäs kommunarkiv, se nedan. Foto M023483 från utställning i Roggeborgen under 1900-talets mitt.

Hästen kommer från Strängnäs och finns beskriven i Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria XXIV, Strängnäs 1930, Södermanlands Fornminnesförening sid 75-76:
"Trämärren skänktes 1860 av Strängnäs stads drätselkammare till stadens högre allmänna läroverk, av vilken fornminnesföreningen tillbytte sig den 1929. Då den gavs till läroverket var den benlös, ty dess ben hade ej kunnat återfinnas"

På två foton (ca 1950) med tillhörande text (BO 818 och BO 819) förvarade i Strängnäs kommun kan man följa hästens historia, skriven av Eric Harry Bergqvist:
BO 818: ""Trämärren", straffredskap från 1600-talet, troligen det enda bevarade exemplaret i Sverige. Endast "kropp" och huvud är original. Dessa delar hade förvarats i det gamla rådhuset, som brann 1871. Men redan 1860 överlämnades trämärren till Södermanlands Fornminnesförening, som flyttade den till Tryckerihuset. När museiutställning skulle anordnas i Roggeborgen tillverkades ben genom Eric Harry Bergqvist och trämärren visades under 1940-talets senare del i det skick som på bilden ovan. Under följande flyttningar mellan olika magasin gick ett av de nytillverkade benen förlorat, och när museet i Tryckerihuset öppnades vid 1970-talets mitt, visades märren med två ben, stödd mot väggen. E. H. Bergqvist".
BO 819: ""Trämärrens" huvud. Exakt när bilden togs är oklart, liksom fotografen. Att offentligt rida på trämärrens vassa, plåtskodda rygg var ett skamstraff och samtidigt tortyr. Under Gustaf III avskaffades tortyr 1772, varför märren bör vara betydligt äldre".

Trämärr fanns även i Nyköping, även den på torget. Den användes sista gången år 1818. Trämärren är ett straffredskap som åsamkade den dömde både kroppslig och social smärta. Den var både kropps - och skamstraff. Den brukades som straff för män vilka fick sitta gränsle på den vassa hästen med tyngder i fötterna i allas åsyn.

På en karta av Anders Mörn i Nyköpings lantmäterikontor från år 1718 syns en jämförbar trähäst avbildad, invid ruinen av Eskilstuna slott. Om den i Eskilstuna samt förekomsten av trähästar i Södermanland har Ivar Schnell skrivit i Sörmlandsbygden 1948:

"Ytterligare en slags bestraffning kunde äga rum på torget. Där stod nämligen 'trämärren', en hög trähäst med en vasst tillyxad planka som rygg, på vilken missdådaren fick rida grensle med tyngder under fötterna. Hör var således en kombination av skam och skada, som begagnats i vissa städer allt sedan 1600-talet. I Sörmlands finns belägg från åtminstone tre städer att trämärren funnits som straffredskap. [Strängnäs, Eskilstuna och Nyköping]. [...] I Eskilstuna stod en trähäst enligt en karta från år 1718 på backen invid gamla slottet och bredvid den fanns en solvisare, som kunde mäta tiden för de ådömda straffen" /Ur "Brott och straff" av Ivar Schnell (1948) i Sörmlandsbygden 1948 sidan 15, 25-26.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

50000

Samtidigt förvärvat

Strängnäs museum 2016

Historik

Strängnäs Strängnäs Södermanland Sverige

Förvärvsdatum

2017

Sakord

Häst

Specialbenämning

Trähäst, trämärr

Material

Trä

Utställningshistorik

2017-03 - tillsvidare Utställning: Kungstornet - Fångar och korrektionshjon

Källhänvisning

“SLM 50000 - "Trämärr", trähäst från Strängnäs, använd vid bestraffning,” Sörmlands museum, hämtad 6 juli 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/427689.