SLM 18221 1 - Vrakdel av ek från hjulångaren Josephine byggd år 1823

Titel

SLM 18221 1 - Vrakdel av ek från hjulångaren Josephine byggd år 1823

Anmärkning

Vrakdel av ek från den stora hjulångaren Josephine, monterad på en skiva tillsammans med en tidigare utställningstext från Strängnäs museum. Fartyget byggdes år 1823 av ångbåtspionjären Samuel Owen. Från år 1825 gick fartyget i regelbunden trafik mellan Stockholm och Strängnäs. Vid en brand ombord den 27 november år 1827 förliste fartyget vid Djupvik 4 km öster om Strängnäs. Det var då på resa från Västerås mot Stockholm och hade just passerat Strängnäs när det fattade eld på grund av hettan från ångpannorna. Befälhavare J. F. Teckenberg och besättningen lyckades inte stoppa branden och fartyget brann ner till vattenytan. Alla passagerare räddades med hjälp av djäknar från staden. Inventarierna bestod bl. a. av silver och husgeråd av alla slag. Vidare medfördes en betydande summa pengar. Inget av lasten räddades.

I samband med en marinarkeologisk undersökning, konstaterades det att vraket idag är kraftigt nedbrutet och består av en större mängd lösa delar. Hur djupt ner i bottnen vraket sträcker sig är man inte på det klara med. Bärgade trädetaljer är brandskadade.

Samuel Owen ("den svenska verkstadsindustrins fader", 1774-1854) kom år 1804 för första gången till Sverige från England för att montera och ta i drift fyra ångmaskiner. I Stockholm byggde han upp ett stort gjuteri- och verkstadsföretag som tillverkade allt från balkongräcken och trädgårdssoffor till valsverk och ångmaskiner samt ett flertal hjulångare.

Nedan en annons införd i Stockholms Daglig Allehanda 3 september år 1818 som utannonserar Amphitrias jungfruresa. En av Owens tidigaste hjulångare:
"Som jag den 19 dennes, med mitt Ång-Maskin-fartyg reser till Wästerås Marknad, och ärnar wara här åter till d. 26 dennes, för att sedan d. 30 resa till Upsala Marknad, får jag giwa tillkänna att passagerare mottages emot 6 Rd. Banko person för fram- och återresan till Wästerås, och 5 Rd. Banko för fram- och återresan till Upsala; och kunna de som sig häraf wilja begagna, anteckna sig på mitt kontor för båda Resorne inom den 16 dennes. Resan till Wästerås företages på det sätt, att kl. 9 om morgonen den 19 afgår Ång-Maskin-Fartyget till Strängnäs, hwarest Nattqwarter tages; morgonen derpå fortsättes resan till Wästerås; den 25 bliwer hemresan på enahanda sätt; den 30 dennes kl. 9 om morgonen afgår Ång-Maskin-Fartyget till Upsala, samt hemgår derifrån den 3 Oktober. Till lättnad för dem som på de wanliga tider, innan desse Resor företagas, önska resa till Drottningholm, kunna dagen förut få köpa Biljetter hos kassören Lagerblad i Sockerbruksboden wid Riddarhus-Torget; äfwen efter den 3 Oktober säljas de på nämnde ställe. Stockholm d. 3 Sept 1818. Samuel Owen”.

Källor:
Litteraturhänvisning: Carlstads Tidning 17 nov 1827
Nyköpings Weckoblad 3, 17 nov 1827
Wenersborgs Tidning 15 nov 1827
Stregnäs Tidning 24 mars 1973, 9 maj 1988 --
Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA)
Kjell-Ove Matssons arkiv ACTA (SSHM)
Daedalus 2009. Tekniska Museets Årsbok Årgång 77.

Föremålen kommer från Strängnäs museum. Den överfördes till Sörmlands museum 2017.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

18221

Samtidigt förvärvat

Strängnäs museum 2016

Historik

Strängnäs Strängnäs Sverige

Förvärvsdatum

2017

Specialbenämning

Vrakdel

RAÄ-nummer

RAÄ Strängnäs 467

Material

Trä: Ek

Källhänvisning

“SLM 18221 1 - Vrakdel av ek från hjulångaren Josephine byggd år 1823,” Sörmlands museum, hämtad 27 september 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/427718.