SLM 18225 - Två stycken kranier från slaget vid Eldsund år 1457

Titel

SLM 18225 - Två stycken kranier från slaget vid Eldsund år 1457

Anmärkning

Två stycken kranier påträffade på Hospitalstomten i kvarteret Liljan 1 i Strängnäs, troligen från slaget vid Eldsund år 1457. Fornlämning RAÄ Strängnäs 314:1. Den ena har krosskador medan den andra har genomborrats av en armborstpil. Fyndplatsen är det medeltida hospitalets begravningsplats som togs bort i samband med byggnation år 1901. Det uppges att av de flera hundra gravar med skelett som togs bort, hade över hälften spår av krigsskador.

Slaget stod mellan Kung Karl Knutsson och Ärkebiskop Jöns Bengtsson, vid Eldsund i västra utkanten av Strängnäs. En segelbar vattenväg mellan Sörfjärden och Mälaren. Danskarna med Kristian I i spetsen hade 1456 påbörjat anfall mot landet söderifrån och kontrollerade bland annat Öland. Karl Knutsson beslöt att våga ett återtagande via Vadstena och över Kalmarsund som då var tillfruset. Jöns Bengtsson hade fått i uppdrag av kungen att mobilisera den Uppländska allmogen och komma efter ner till Öland. Istället iscensatte Ärkebiskopen ett uppror mot konungen. I Uppsala lät han fängsla kungens fogde och på domkyrkans port anslog han en deklaration att han nu inte längre stod på Karl Knutssons sida. Han tog befälet över sin bondehär och tågade mot Västerås för att säkerställa folkets stöd där. Efter ett antal dagar nåddes Kung Karl Knutsson av beskedet om Jöns Bengtssons kupp. De båda härarna ska ha mötts vid Eldsund där Karl Knutsson förlorade både slaget och sin kungakrona.

Skänkta 1907 av direktör Frödin.
Föremålen kommer från Strängnäs museum. De överfördes till Sörmlands museum 2017.

Referenser:
Utställningstext från Strängnäs Museum.
http://utflykten.se/eldsund.htm, 2017-042-0, 13:16.
1868: Erdmann, Axel, Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar. Stockholm 1868.
1877: Indebetou, Harald Otto, Södermanlands minnen. Stockholm.
1885: Starbäck, Carl Georg, Berättelser ur svenska historien. Bd 2. Medeltiden. II. Kalmare-unionen. Stockholm 1885.
1933: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, häfte 26, s. 16-21.
1949: Södermanland. Samlingsverket Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. Del 3. Göteborg 1949.
1957: Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 1957, s. 364-371: Arne Stade, Ett krigshistoriskt femhundraårsminne.
1998: Pettersson, Kerstin. Gator och kvarter. Eskilstuna 1998.
2002: Harrison, Dick, Karl Knutsson. Lund 2002.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

18225

Samtidigt förvärvat

Strängnäs Museum 2016

Historik

Strängnäs Södermanland Sverige

Förvärvsdatum

2017

Sakord

Kranier

RAÄ-nummer

Strängnäs 314:1, SR 36

Material

Ben

Datering årtal 1

1457

Datering period 1

Senmedeltid (1350 – 1500 e.Kr)

Fyndort - Fornlämningstyp

Stadslager

Fynddatum

1907

Fyndort - Kvarter

Liljan

Fyndort - Ort

Strängnäs

Källhänvisning

“SLM 18225 - Två stycken kranier från slaget vid Eldsund år 1457,” Sörmlands museum, hämtad 28 maj 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/427757.