SLM 37883 - Älgben, mellanfotsben, slaktavfall från Nyköpingshus från 15-1600-talet

Titel

SLM 37883 - Älgben, mellanfotsben, slaktavfall från Nyköpingshus från 15-1600-talet

Anmärkning

Våren 2016 kom en besökare, Axel Wancke, till museet med ett antal djurben och keramikskärvor som han hittat i slänten mellan ån vid Nyköpingshus. Benen och keramiken var lösfynd som eroderat fram vid åkanten ur de kulturlager som ligger utanför muren vid Gustav Vasas kanonrondell och Hertig Karls kök. Lagren har tillkommit då man under 1500-1600-talet slängt ut köksavfall och sopor från slottets kök. De flesta benen kom från de stora husdjuren, ko, gris får/get, som ofta finns i stora mängder i stadslager från den här tiden. Ett av benen avvek från de övriga genom sin form och storlek, 42 cm. Benet har identifierats, av Osteolog Leena Drenzel vid Statens historiska museum, att vara ett högersidigt mellanfotsben från älg. Det är alltså artbestämt och daterat till 1500-1600-tal, genom sitt fyndsammanhang med keramiken. Eftersom det är ett mellanfotsben, som är slaktavfall, så har älgen sannolikt slaktats vid slottet.

Det ligger då nära till hands att tänka på den historiska uppgiften, vilken berättar att då Hertig Karl (Karl IX) gifte sig med Christina av Holstein-Gottorp år 1592, hölls en bröllopsfest på slottet som varade i tio dagar. För att roa gästerna hade en engelsk skådespelargrupp bjudits in och teater spelades i Bollhuset i Lilla trädgården. Dessutom arrangerades en älgjakt inne på borggården.

Något som stödjer antagandet att älgbenet kommer från denna tillställning är att fynd av älgben är mycket ovanligt i städernas kulturlager. I samband med den stora arkeologiska undersökningen som utfördes i kvarteret Åkroken i Nyköping år 2010-2011, påträffades endast 6 fragment av älgben. En mycket liten del av den totala insamlade benmängden. Delarna utgjordes av hantverksspill och i materialet fanns inga fragment som antydde att man konsumerat älg i Åkroken.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

37883

Historik

Nyköpingshus Nyköpingshus Nyköping Jönåker Södermanland Sverige

Förvärvsdatum

2017

Sakord

Ben

Specialbenämning

Slaktavfall

RAÄ-nummer

RAÄ RAÄ Nyköping 67 & 231

Material

Ben

Datering period 1

Nyare tid (1500 – 1850)

Fynddatum

Maj 2016

Fyndort - Byggnadsnamn

Nyköpingshus

Källhänvisning

“SLM 37883 - Älgben, mellanfotsben, slaktavfall från Nyköpingshus från 15-1600-talet,” Sörmlands museum, hämtad 28 maj 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/428412.