SLM 18106 48-50 - Flaskpost, meddelande från arbetare i Nyköping år 1924-25

Titel

SLM 18106 48-50 - Flaskpost, meddelande från arbetare i Nyköping år 1924-25

Anmärkning

Påträffat vid en arkeologisk förundersökning i Gamla Rådhusgränd i kvarteret Åkroken 3, Nyköping år 2008. Kartongbiten med meddelandet låg hoprullat i en butelj av grönt glas med kork när det upptäcktes längst ner på botten av Erik Lundbergs gamla schakt från 1924. Tyvärr gick flaskan söder eftersom schaktet grävdes med grävmaskin.

Meddelande är skrivet av de arbetare som grävde schakten för Nyköpings avloppsledningar i Västra Kvarngatan åren 1924-1925.

I meddelandet stod:

Omgrävning jordes
dänna gränd jordes
Thure Flink
Martin Karlsson
Gustaf Nordh
år 1924
Nyköping den 24/11

På baksidan av kartongbiten finns en bild av en piprökande man med hatt och texten The Farmer. Tobak av märket The Farmer tillverkades av AB Svenska Tobakmonopolet mellan åren 1922-1941 med artikelnummer STM 589. På ena sidan av dessa tobakspaket stod texten: "Denna tobak utmärker sig för lätt och behaglig arom samt bränner ej tungan".

I samband med att Nyköping stad lät gräva för anläggning avloppsledningar i Västra Kvarngatan, Behmbrogatan och Rådhusgränd, hösten 1924 till sommaren 1925, gav staden också ”frikostigt tillmötesgående tillfälle” att genomföra en av de första arkeologiska undersökningarna inom Nyköpings gamla stadsområde (SLM 18002). Undersökningarna leddes av arkitekten och konsthistorikern Erik Lundeberg i Riksantikvarieämbetets regi. Schaktningen längs Västra Kvarngatan utfördes i fem etapper från Kvarnbron vid fallet och väster ut fram till Bagaregatan, samt över en något större sammanhängande yta i Rådhusgränd, strax söder om Västra Kvarngatan. Denna gränd som sträckte sig mellan Stora torget och Nyköpingsån mitt genom kvarteren Rådhuset och Åkroken, försvann i samband med byggnationen av Stadshuset i mitten av 1960-talet.

Förutom i Nyköping fick Lundberg anledning att göra arkeologiska undersökningar även i Söderköping, Linköping och Skänninge. Han skriver att ”Icke sällan läses i tidningarna, att man i den ena eller den andra av våra medeltidsstäder anträffat rester av gamla timmerkonstruktioner och dylikt vid gatuarbeten, rörledningsschaktningar eller grundgrävningar”. ”Det synes vara en utbredd och rotfast övertygelse att dessa fynd endast ha obetydligt värde”. Otroligt mycket finns bevarat under marken och om läget är sumpigt har träresterna ofta bevarats fullständigt friska. På vissa orter har man kunnat hugga upp åtskilliga famnar prima furuved, då man brutit genom en medeltida brolagd gata och på andra ställen har man anträffat vattendränkt svartnat ekvirke till det finaste möbelssnickeri.

Schakten för avloppsrören i Nyköping grävdes för hand med spade under ledning av Erik Lundberg. Invid hörnet av Behmbrogatan anträffades oerhörda mängder av läderfragment, både spillstycken från verkstad och begagnade skor m.m. Allt spilläder kunde omöjligen tillvaratagas. Istället gjordes en provgrop på 1 kvadratmeter vari tillvaratogs allt. Mitt för Rådhusgränden anträffades stora mängder laggkärlsfragment. I Rådhusgränd strax söder om Västra Kvarngatan undersöktes ett drygt 100 kvadratmeter stort schakt på ett mer systematiskt sätt än de övriga sträckorna av Västra Kvarngatan. Här påträffades stora mängder medeltida timmer och plank från hus samt timrade gatuläggningar i flera nivåer.

Referenser:
E-post från Helena Frenzel, Tobaks- och Tändsticksmuseum. 16 januari 2009, kl 15.06. Angående tobaksförpackningar.

Lundberg, Erik, 1931. Hur medeltidsstaden växte fram. Undersökningar i Söderköping, Nyköping, Linköping och Skenninge. I: Jorden ger. Svenska forskningar och fynd från senare år. Red. Birger Nerman et.al. Stockholm.

Sörmlands museums arkiv (SMA)
Lundbergs dagboksanteckningar, 1924. Journal över utgrävningar i Rådhusgränd och V. Kvarngatan i Nyköping 2 september 1924 till 30 juli 1925. Upprättad av Erik Lundeberg. SLM 18002.

Sörmlands Museums, Arkeologiska Meddelanden 2009:02. SLM 18106.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

18106

Tillkomsttid start

1924

Sakord

Flaskpost

Material

Papper: Kartong Glas Trä: Kork

Teknik

Blyerts

Fyndort - Kvarter

Åkroken

Fyndort - Ort

Nyköping

Fyndort - Socken

S:t Nicolai

Fyndort - Kommun

Nyköping

Fyndort - Län

Södermanland

Fyndort - Landskap

Södermanland

Fyndort - Land

Sverige

Utställningshistorik

2018-11-24 - Pågående, Utställning: Historiska ögonblick - Nya huset

Källhänvisning

“SLM 18106 48-50 - Flaskpost, meddelande från arbetare i Nyköping år 1924-25,” Sörmlands museum, hämtad 23 juni 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/429610.