SLM 13824 12-15 - Fyra fragment med sannolik kyrklig bakgrund, troligen från begravningsvapen

Titel

SLM 13824 12-15 - Fyra fragment med sannolik kyrklig bakgrund, troligen från begravningsvapen

Anmärkning

Fyra fragment återfunna i samlingarna, sannolikt med kyrklig bakgrund.
I lådan där föremålen förvarades låg en handskriven lapp (möjligen av konservator Peter Tångeberg som arbetat med museets kyrkliga samling):
"Delar från (olika) begravningsvapen. 1600-talet".
12. Överdel av plym eller annan dekoration. Grå färg på ena sidan. 14 x 4 cm.
13. Överdel av akantusblad, på framsidan rester av svart färg, vit färg eller grundering och rödfärg. Notering i svart: "1177". 5 x 3 cm.
14. Förgyllt akantusblad med svart baksida. 4 x 4 cm.
15. Blåmålat fragment. 5,5 x 3 cm.

Fragmenten är återfunna tillsammans med andra som förefaller ha kyrklig bakgrund, åtminstone merparten. De har under lång tid funnits i samlingarna och kan tillhöra någon tidigare eller nuvarande kyrklig deposition. Kanske kommer de ursprungligen från de föremål som kommit från utställningen i Strängnäs i början av 1900-talet. Det finns troligen även material som inte har kyrklig bakgrund, men eftersom de återfunnits tillsammans kommer de att presenteras tillsammans. Med hopp om att de i framtiden ska kunna identifieras och återföras dit de hör.

Litt: Andersson: Strängnäs domkyrka II:2, Inredning. Sveriges kyrkor 1978.
Carl Ugglas: Katalog öfver Södermanlands Fornminnesförenings kyrkomuseum i Strängnäs 1911, nr 6.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

13824

Samtidigt förvärvat

Samling: Från Strängnäs kyrkomuseum 1910

Sakord

Skulptur

Specialbenämning

Fragment

Material

Trä

Teknik

Skuret Målat Förgyllt

Källhänvisning

“SLM 13824 12-15 - Fyra fragment med sannolik kyrklig bakgrund, troligen från begravningsvapen,” Sörmlands museum, hämtad 25 november 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/429935.