SLM 18247 1-2 - Keramik och bygel till kjolväska

Titel

SLM 18247 1-2 - Keramik och bygel till kjolväska

Anmärkning

Keramik och bygel till kjolväska från Löfnäs keramikfabrik och Lövnäs gamla tomt.

Nordost om Mariefred och öster om Herresta i Lövnäsviken, ligger platsen för Löfnäs fajans- och lerkärlsfabrik. Fabriken grundades av greve Eric Ruuth som innehade Herrestad mellan 1800 – 1810. Industrin varade endast i fyra år, mellan 1802 – 1806. Eric Ruuth grundade också Höganäsbolaget som bedrev kolbrytning och keramikindustri. Vid Löfnäs, Mellanängen, fanns två tegeldrängar och en fabrikör vid namn Philip Andreas Schirmer. Schirmer hade tidigare arbetat vid Rörstrand, där produktionen bestod dels av ”eldfasta stenkärl”, saltglaserat stengods och flintgods. I husförhörslängden 1800-1808 nämns också tegelbruket som låg vid Mellanängen. När Schirmer dog av lungsot 1806 upphörde verksamheten och tegeldrängarna Anders Rosenberg i Löfnäs och Eric Nordin som bodde i Mellanängen flyttade till Ekerö tegelbruk i Enhörna.

Föremålen på bilderna har legat i dagen och är alltså inte uppgrävda. De flesta har påträffats på den utdikade ängen intill den forna fabriksanläggningen. Idag används marken som åker och nya keramikskärvor kommer därför idagen varje årefter plöjning. En del skärvor har tillvaratagits av Katarina Årre och Britten Hansén. Spår efter ugnshus och lastbrygga finns kvar.

SLM 18247 1
Bygel till kjolväska av brons eller mässing. Den påsliknande ficka av textil som var fäst i bygeln saknas. Väskan bars löst hängande från ett livband. Denna typ av väska har använts från medeltid fram till 1800-talet.

SLM 18247 2
2 runda räfflade plattor av keramik, 55 mm i diameter. Sättfötter till keramikugn.
2 rundade klumpar av keramik. 25-35 mm i diameter. Sättfötter till keramikugn.
1 timglasformad sättfot av keramik. 40 mm i diameter och 45 mm hög.
2 skärvor lergods
2 skärvor fajans
8 skärvor stengods

Jämför även SLM 24584 och SLM 185 i Sörmlands museums samlingar. Keramikkannor med pip.

Fyndplatsen består av två fornlämningar, Toresund 251:1 och Toresund 251:2.

Löfnäs gamla tomt, Toresund 251:1, var ett hemman under Herrestad. En gårdsplats med äldsta skriftliga belägg från år 1380, "mathyus i löffnaes". Bestående av en grund efter boningshus med två spisrösen, en grund efter uthus, en raserad jordkällare och en stensattbrunn. Hela denna gårdstomt täcks av Platsen för Löfnäs keramikfabrik, Toresund 251:2. Enligt uppgift från Boris Wredenmark finns lämningar efter keramikfabriken inom ett ca 120x90 m stort område. Här finns en avlång övertorvad flack skrotstenhög av okänd utsträckning i vilken B.W. funnit räfflade plattor. 1997 påträffades en tegelstensbit med stämpeln HELSINGBORG. Glaserad keramik återfinns tillsammans med glas och tegelbitar i åkrarna öster och väster härom. Till fabriken hör även en körväg (Toresund 251:3) och en hamnanläggning (Toresund 251:4).

Referenser
NE, Kjolväska s. 68.
En karta i den Geometrisk jordeboken från år 1641. Lantmäteristyrelsens arkiv: Lövnäs C77-29:100.
http://www.bygdeband.se/plats/2612858/sverige/sodermanlands-lan/strangnas/toresund/lofnas/
Vingedahl, S-E 1982: Porslinsmärken.
När? Var? Hur? Forum, 6:e uppl sign 553.
Dahlbäck- Lutteman, H. 1980: Svenskt porslin. Fajans, porslin och flintgods 1700-1900.
Länstidningen Södertälje 20/6 och 20/7 1996.
Strengnäs Tidning och Eskilstuna-Kuriren Torsdagen den 31/7 1997. Boris Wredenmark.
Katarina Årre och Britten Hansén, 2019-05-02.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

18247

Tillkomsttid start

Medeltid

Tillkomsttid slut

1800-tal

Historik

Lövnäs , Herresta Lövnäs, Herresta Toresund Mariefred Södermanland Sverige

Förvärvsdatum

2019

Sakord

Keramik

RAÄ-nummer

Toresund 251

Material

Keramik Metall: Mässing

Datering period 1

Medeltid (1050 – 1500 e.Kr)

Datering period 2

Nyare tid (1500 – 1850)

Källhänvisning

“SLM 18247 1-2 - Keramik och bygel till kjolväska,” Sörmlands museum, hämtad 10 juli 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/443824.