SLM 38668 1-3 - Kyrkklocka, storklockan från Östra klockstapeln i Nyköping

Titel

SLM 38668 1-3 - Kyrkklocka, storklockan från Östra klockstapeln i Nyköping

Anmärkning

Gjuten kyrkklocka i brons med dekor av änglar samt inskription längs brämet. Till klockan hör en kläpp i gjutjärn samt en del av bygeln. Klockan är deformerad efter en kraftig brand, och den har ramlat ned på marken. Vid branden har delar av maskineriet, sten och kol smält fast i klockan.

Klockan är gjuten 1675 i Stockholm av klockgjutaren Johan Meyer, under borgmästaren i Nyköping Andreas Bergius, se nedan.

Den 2 juni 2017 brann Östra klockstapeln i Nyköping ned till grunden. Man beslöt att bygga upp tornet igen men ingen av klockorna bedömdes kunna återanvändas, och den stora klockan togs då in som ett museiföremål.

Ursprungligen var storklockan 137 cm i diameter, 144 cm hög, och den vägde 1415 kg. Stämd i slagton D1.

Klockans inskription, sammandrag efter Anteckningar om Röne härad, 1. Alla Helgona kyrka av Karl af Schmidt 1896 samt Sveriges Kyrkkockor av Ingvar Rohr 2005:

I CHORO Z9 V 14 EX TE DOMINE
SVNT OMNIA ET A AMNU TVA ACCEPTVM REDDIMVS TIBI

HOLM ME FVNDEBAT JOH MEYER

QVOD INFELIX ACFVNEST VM INGENDIVM 1665 IN ME PERDIDIT
ET LIQVEFECIT ID AN 1675 SVA CURA AVXIT ET ORNAVIT AND BERGIVS NYCOP CONSVL

PS 95 V 1 KOMMER LÅTER OSS GLAIAS HERRANOM OCH FROGDAS FÖR WARSALIGHETZ TRÖST LÅTT OSS MEDH TACK KOMMA INFÖR HANS ANSICHTE OCH FROGDAS FÖR HONOM MEDH PSALMER

Förslag till moderniserad översättning:

1 Krönikerboken 29 vers 14
Av dig o Herre är allting och av din hand mottaget, återgiva vi Dig det.

Jag är gjuten i Stockholm av Johan Meyer

Vad den olyckliga och förödelsebringande eldsvådan år 1665 hos mig förstörde och uppsmälte, det ökade och prydde år 1675 genom sin omsorg Anders Bergius borgmästare i Nyköping

(Psaltaren) Psalm 95 vers 1
Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,
jubel till vår frälsnings klippa.
Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,
höja jubel till honom med lovsång!

Johan Meyer, död 1679, var klockgjutare i Stockholm. Hans far Gerdt Meyer inkallades från Tyskland på 1630-talet efter att Klock-, Kron-, och Styckgjutarämbetet grundats i Stockholm 1626, och man behövde kunniga mästare. Gerdt Meyer grundade 1641 det Meyerska Styckgjuteriet i Stockholm som kom att bestå under fyra generationer, fram till 1815.

Andreas Bergius (1617-1679) var borgmästare i Nyköping 1649-1679. Han tog sig namnet efter sin hemsocken Berg i Västmanland. Andreas Bergius efterträdde Joachim Danckwardt som politieborgmästare och efter två år gifte han sig med Danckwardts dotterdotter Ingel Thun (mer om Andreas Bergius, se Nyköpings historia av Ivar Schnell, sidan 154).


Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

38668

Tillkomsttid start

1675

Historik

Östra klockstapeln Nyköping Nyköping Nyköping Södermanland

Sakord

Klocka

Specialbenämning

Kyrkklocka

Material

Metall: Brons Metall: Järn

Vikt (g)

1250 kg

Teknik

Gjutet

Tillståndskategori 1

5: Svårt skadat föremål

Utställningshistorik

Inspelning med Anne Pajunen, ljudverk "SALT" 2020-03-17

Källhänvisning

“SLM 38668 1-3 - Kyrkklocka, storklockan från Östra klockstapeln i Nyköping,” Sörmlands museum, hämtad 5 juli 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/444189.