SLM 59445 - Ordningsregler för skola i Strängnäs, troligen från 1900-talets mitt

Titel

SLM 59445 - Ordningsregler för skola i Strängnäs, troligen från 1900-talets mitt

Anmärkning

Maskinskrivet A4-blad, inplastat och försett med snöre. Innehåller ordningsregler från någon skola i Strängnäs, det framgår inte vilken. Troligen från 1900-talets mitt.

Text:
"Att iakttaga beträffande ordningen inom skolan:
Klassvakten skall omedelbart anmäla frånvaro samt efter lektionens slut öppna fönstret och sudda ut på tavlan.

Eleverna skall utrymma klassrummet omedelbart efter det att läraren avslutat lektionen.

Under de korta rasterna samt 11.25 – 11.40 är det förbjudet att vistas i lärosalar och bibliotek (Detta gäller även dem, som har haft eller skall ha ”håltimme”.) Endast vid dåligt väder är det tillåtet att under rasterna vistas inomhus (i korridorerna). Att uppehålla sig i biblioteket under lediga lektioner är tillåtet bara för de två högsta klasserna.

Efter den andra ringningen skall alla elever befinna sig i klassrummet, och alla böcker m.m. skall vara framtagna före lärarens ankomst.

Inga pengar får lämnas i klassrum och korridorer (kappfickor).

Skridskor och gymnastikkläder skall förvaras på särskilt anvisade platser.

Efter skoldagens slut får inget skräp finnas i bläckhornshållarna.

Elev, som ej läst läxa eller glömt uppgift, skall vid lektionens början genast anmäla detta. Om eleven ej varit frånvarande dagen innan, skall särskilt intyg om orsaken till den försummande läxläsningen medföras.

Beträffande skrivningar gäller följande bestämmelser:
Inga bokväskor får medföras till skrivsalen. Endast för skrivningen tillåtet material får finnas på pulpeten.
Inget lån av gummi eller dylikt från kamraterna får ske under pågående skrivning.

Toalettbesök får ej ske under raster. Om samma skrivning äger rum i olika lokaler, skall skilda toaletter användas (för skrivande i salen: källartoaletten, för skrivande i klassrum: toaletten i lärarnas kapprum).

Resande elever med kort, som berättigar till befrielse från morgonsamlingen, skall deltaga denna, om buss eller tåg ankommer i tid. Korten skall utan anmaning visas för vakthavande lärare".

Handlingen återfanns bland skolmaterial vid Strängnäs museum, ej registrerad. Den överfördes till Sörmlands museum 2017.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

59445

Samtidigt förvärvat

Strängnäs museum 2016

Historik

Strängnäs Strängnäs

Förvärvsdatum

2017

Sakord

Blankett

Specialbenämning

Ordningsregler för skola

Material

Papper Plast

Källhänvisning

“SLM 59445 - Ordningsregler för skola i Strängnäs, troligen från 1900-talets mitt,” Sörmlands museum, hämtad 9 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/450664.