SLM 39053 2-5 - Dokument, listor på faddrar till två flickor Åkerhielm födda 1836 och 1837 mm

Titel

SLM 39053 2-5 - Dokument, listor på faddrar till två flickor Åkerhielm födda 1836 och 1837 mm

Anmärkning

Fyra dokument från plånbok SLM 39053-1. Tre av dem rör faddrar till två flickor Åkerhielm, barn till Carl Åkerhielm (1807-1879) och hans första hustru Julia Emerentia von Düben född i Wien 1811 och död av "lungsot" 1837-08-09 på Dylta.
Hedvig Augusta Helena Åkerhielm föddes 1836-06-28 på Dylta i Axbergs socken, död 1849-02-15 på Ökna i "scharlakansfeber".
Agnes Julia Emerentia född 1937-07-09. Även lilla Agnes Julia gick bort redan 1837-10-21 i ”bröstfeber”, kort efter modern.

Carl Åkerhielm var far till Carl Gustaf Åkerhielm (1853-1903), vars mor var Carls hustru i tredje giftet, Aurora Charlotta Skjöldebrand (1819-1907).

39053-2. Namnlista utan rubrik, förefaller vara kladd till nedanstående nr 3, samma namn på faddrar.

39053-3. ”Faddrar åt Hedvig Augusta Helena Åkerhjelm den 21sta Juli 1836
Fru Grefvinnan A. Lövenhjelm född von Fersen – Herr Baron och Commendeinen Palmstjerna, Minister i St Petersburg
Fru Grefvinnan A. Lövenhjelm född Schönburg Weichtelbourg – StatsRådet m.m. Baron G.F. Åkerhjelm
Fru Friherrinnan Åkerhjelm född Burenstam – Hans Excellence m.m. Grefve C. Löwenhjelm
Fru Grefvinnan Einsidel född Reufs – Kongl. Preussiska Öfver Hof-Jägmästaren Baron von Schleinitz
Fru Grefvinnan Rålamb född von Düben – Herr Öfverste Lieutenanten och Riddaren Burenstam
Fru Grefvinnan Bonde född Rålamb – Herr Öwesten och Riddaren Nauckhoff
Fru Friherrinnan Armfeldt född Åkerhjelm – HerrMajor R. von Bahr
Fröken Hélene Einsidel – Lieutenanten Grefve G. von Düben
Fröken Augusta Löwenhjelm – Lieutenanten Baron Wilh. Åkerhjelm
Fröken Julie Åkerhjelm – Notarien Fredr. Af Wannquist”

39053-4. Förefaller vara ett brev, notering med blyerts "tyska". Har ännu inte tolkats.

39053-5. ”Faddrar åt Agnes Julia Emerentia Åkerhjelm 9 juli 1837. Döpt den 9 derpå följande Augusti.
Friherrinnan Elise Åkerhjelm född Anker – HofMarskalken Grefve Gustaf Bonde
Friherrinnan Charlotte Nauckhoff född Åkerhjelm – Majoren och Riddaren G. Armfeldt
Friherrinnan Jennings född Rosenhane – Generalen m.m. Grefve Löwenhjelm
Friherrinnan Schürer född Oxenstjerna – HofMarskalken Wrangel
Fröken Ebba Löwenhjelm – Baron Knut Åkerhjelm
Fröken Fredrique Åkerhjelm – Grefve Fredric Ridderstolpe
Fröken Marie EinsidelnMuseikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

39053

Samtidigt förvärvat

Samling: Släkten Åkerhielm på Ökna

Historik

Ökna Floda Södermanland Sverige

Förvärvsdatum

2019-04-30

Sakord

Dokument

Material

Papper

Källhänvisning

“SLM 39053 2-5 - Dokument, listor på faddrar till två flickor Åkerhielm födda 1836 och 1837 mm,” Sörmlands museum, hämtad 18 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/456408.