SLM 39364 1-4 - Brev från Strängnäs hospital (Sundby sjukhus) rörande Gerda Jonander, 1923

Titel

SLM 39364 1-4 - Brev från Strängnäs hospital (Sundby sjukhus) rörande Gerda Jonander, 1923

Anmärkning

Fyra brev från Strängnäs Hospital (Sundby sjukhus) skrivna under 1923 av hospitalsläkaren Axel Fehrlund rörande Gerda Jonanders sjukdomsbild och tillstånd under 1923 då hon varit intagen på hospitalet. Breven är ställda till hennes make Erik. Gerda förklarades omyndig 8 december samma år på grund av psykisk ohälsa, "sinnessjukdom".

1. Handskrivet brev:
”31/5 -23
Herr E. Jonander
Katrineholm
Eder hustru är nu afsevärdt förbättrad och goda utsikter finnas för att hon snart nog skall bli fullt återställd. Hon är fullt lugn och redig och har börjat vistas uppe. Men ännu är hon kroppsligen något klen och krafterna nedsatta, hvarför ännu någon tids vistelse här är af nöden.
I tjänsten
Axel Fehrlund
Hospitalsläkare
Brefvet har hon mottagit och likaså äro pengarna deponerade för hennes räkning”.

2. Maskinskrivet brev
”31 juli 1923
Herr Erik Jonander
Vik. Knutstorp. Klastorp. Katrineholm.
Med anledning av dagens brev får jag meddela, att Eder hustru, som en tid varit mera orolig och förvirrad, under senaste tiden åter lugnat sig och klarnat upp, men då förbättringen ännu ej hunnit stadga sig, får jag avråda från besök under närmaste tiden, då ett sådant möjligen kunde oroa henne och förorsaka försämring.
I tjänsten
Axel Fehrlund
t.f. överläkare

3. Handskrivet brev
Herr E. Jonander
Med anledning av edert brev meddelas, att Fru Jonander på sista tiden varit lite sämre. Hon har varit orolig och även förvirrad. Ätit dåligt. När hon blir litet bättre skola vi försöka få henne att skriva själv. Nu vill hon ej och kan säkerligen ej heller.
Enl. uppdrag
E.o. hospitalsläkaren å kvinnosidan
21/9 23.”.

4. Handskrivet brev
”19/11 23
Herr Erik Jonander Knutstorp
Eder hustrus tillstånd har visat upprepade växlingar. Tidvis har hon varit bättre, lugn redig och vid gott lynne men däremellan har hon helt plötsligt försämrats, blivit ängslig och förvirrad. Dessa försämringar ha vanligen kommit i samband med någon sinnesrörelse, brev eller fotografi från hemmat el.dyl. För närvarande är hon sedan någon vecka i sitt bästa tillstånd, lugn och glad. Men hennes sinnestillstånd är ju, som sagt, ytterst lättrörligt och känsligt och hon bör ännu ej utsättas för något som kan tänkas medföra en försämring. Jag får därför avråda besök ännu på någon tid, till dess det visar sig mera varaktighet och stadga i hennes förbättring. Själf medger hon, är då kanske är förståndigast att vänta. Brev från henne närslutes.
I tjänsten
Axel Fehrlund
Hospitalsläkare”

Gerda född Karlsson gifte sig 1917 med Erik Jonander. Gerda led av vad som i kyrkboken kallades "sinnessjukdom" och förklarades omyndig 1923 genom Oppunda häradsrätts beslut. Skild 1927 men behöll efternamnet Jonander. Gerda var givarens, Siv Dahlgrens mormor.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

39364

Samtidigt förvärvat

Samling: Familjen Dahlgren i Fågelhult, Vingåker

Förvärvsdatum

2020-09-16

Sakord

Brev

Material

Papper

Källhänvisning

“SLM 39364 1-4 - Brev från Strängnäs hospital (Sundby sjukhus) rörande Gerda Jonander, 1923,” Sörmlands museum, hämtad 4 augusti 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/459530.