SLM 39382 1-4 - Tapetprover testade för arsenikinnehåll 1881, från Ökna säteri i Floda socken

Titel

SLM 39382 1-4 - Tapetprover testade för arsenikinnehåll 1881, från Ökna säteri i Floda socken

Anmärkning

En samling tapetprover, varav flera stofttapeter, har testats på två apotek (Nordstiernan och Kronan i Stockholm). De har undersökts för att se om de innehåller arsenik, år 1881. Tapetproverna kommer från Carl Gustaf Åkerhielm (1853-1903) på Ökna säteri, gift med Ingeborg född Bonde.
1. Ett tapetprov fäst vid en blankett, "No 151" med text:
"Instruktions Apoteket Nordstjernan Stockholm, Drottninggatan N:o 71 A den 14 mars 1881.
För undersökning å Arsenik den 12 dennes af Herr Fabrikör Kåberg ett stycke tapet enligt bilagda prof.
Enligt å denna tapet av undertecknad verkstäld kemisk analys befans den Arsenikfri.
Undersökningsmetod: dekomposition med rykande salpeter, syra och koncentrerad svafvelsyra samt en timmes pröfning i Marsk´s apparat. Till undersökningen användes 440 qv. cm. af tapeten. De använda reagenserna äro af mig pröfvade och befunna arsenikfria.
Arvode 2 kronor
H. G. Orwell (?)". 21,4 x 28 cm.
2. Ett antal tapeter fastsatta vid ett papper stämplat "Apoteket Korpen Stortorget 15.jul.81 J.R. Wimermark". Medföljande litet lacksigill med fågelbild och text "Apoteket Korpen". Handskriven text: "Medföljande prof äro vid undersökning befunna fria från Arsenik". Ca 28 x 28 cm.
3. Tapetfris, blomranka i olika färg. Text på baksidan: "Prof å den till Förmaket bestämda Bården". 25 x 13 cm.
4. Tapetfris blomranka i grönt brunt och guld. Text på baksidan: "Prof å den till Toiletten och Skrifrummet bestämda bården". 17 x 8,5 cm.
5. Tapetfris i brunt och guld, stiliserat motiv. Text på baksidan: "Prof å den till Genomgången å Sängkammaren" 16,5 x 6 cm.
6. Del av brev som innehållit tapetfriser 3-5. Adresserat till "Högvälborne Herr Baron C.G. Åkerhielm Ökna Walla" samt notering "Beingligade (?) Tapetfrofver". Ca 23 x 27 cm.

År 1876 infördes ett totalförbud mot all handel med arsenikhaltiga tapeter i Sverige. Det föranleddes av att man under 1800-talets början använt en giftig förening av kopparoxid, ättikssyra och arsenik vilket gav en lysande grön färg som inte blektes av solljus - men ledde till förgiftningsfall. Senare stämplades tapeter som arsenikfria.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

39382

Samtidigt förvärvat

Samling: Släkten Åkerhielm på Ökna

Historik

Ökna Floda

Förvärvsdatum

2019-04-30

Sakord

Tapet

Material

Papper

Källhänvisning

“SLM 39382 1-4 - Tapetprover testade för arsenikinnehåll 1881, från Ökna säteri i Floda socken,” Sörmlands museum, hämtad 4 augusti 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/459812.