Herbert Tigerskiöld
1 träffar

1 av 1
SLM 29298 – Barnporträtt, en ung Herbert Tigerschiöld (1905-1983)

SLM 29298 – Barnporträtt, en ung Herbert Tigerschiöld (1905-1983)

Helbild porträtt av pojken Herbert Tigerschiöld, född 1905 i Södertälje. Son till godsägare och disponent Ernst Ludvig Tigerschiöld och Alice von Proschwitz. Senare överbibloitekarie.
Enligt etikett på baksidan har porträttet varit utställt på Nordiska museet år 1941, "Barnet i konsten".

Innehållstyp: Konstföremål
Platser: Sverige