Kärl
154 träffar

1 av 154
SLM 18000 407 – Kärl

SLM 18000 407 – Kärl

1 fragment Korroderad. Fragment från mynningskant, skuldra och buk.
Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Kärl
2 av 154
SLM 18000 223 – Kittel

SLM 18000 223 – Kittel

10-tal fragment kittel. Korroderad. Fragment av kärlbuk och trindhänkel.


Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Kittel Kärl Metall: Järn
Nyckelord: Arkeologi
5 av 154
SLM 18009 51:21 – Gravurna från brandgrav av modellerat/ringbyggt, grovmagrat och svartbränt lergods.

SLM 18009 51:21 – Gravurna från brandgrav av modellerat/ringbyggt, grovmagrat och svartbränt lergods.

Närmast komplett gravurna med 0,25 liter brända ben
Urna från brandgrav av modellerat/ringbyggt, grovmagrat och svartbränt lergods. Yngre järnåldern, 500-1000 e.Kr. Fyndplats Grindstugan i Lästringe socken.
Riksantikvarieämbetet, Rapport 1975 B 36.
Märkt SLM 18009-51B.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Gravurna Keramik Kärl
12 av 154

SLM 8847 – Kärl

Fragment av stenålderskeramik. Ca 185 bitar och fragment beståendes av mynningar, halsar, skuldror, bular och bottnar, av dessa ca 100 oornerad bitar, ca 28 ornerade med streck och linjer, ca 11 bitar med gropornering, ca 20 bitar med kam- och eller små gropornering, ca 14 ornerade med romber, fiskben och zigzag, ca 10 med ovanliga former av ornering t.ex. knoppvulster, tre bitar från miniatyr kärl.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Arkeologi