Kittel
15 träffar

1 av 15
SLM 18000 223 – Kittel

SLM 18000 223 – Kittel

10-tal fragment kittel. Korroderad. Fragment av kärlbuk och trindhänkel.


Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Kittel Kärl Metall: Järn
Nyckelord: Arkeologi
2 av 15
SLM 1880 – Kittel av koppar, förtent skinkgryta från Ekhofs säteri i Björnlunda

SLM 1880 – Kittel av koppar, förtent skinkgryta från Ekhofs säteri i Björnlunda

Gryta "för kokning av skinka". Förtent kopparkittel. Utdragen i en spets mot ena änden så formen blir nästan trekantig. Rundad överkant, flänsring nedtill. Två grepar. Locket har böjd kant, handtag mitt på. Handtaget stämplat J&C.G AR. Kommer från Ekhofs säteri i Björnlunda.
Inköpt på auktion för 8,50 kronor år 1938.

Ämnesområden: Kittel
3 av 15
SLM 10595 2-4 – Fiskgryta av koppar i två etage, en övre med hål från 1800-talet

SLM 10595 2-4 – Fiskgryta av koppar i två etage, en övre med hål från 1800-talet

Fiskkittel av koppar, en övre del som i botten är försedd med hål, och en undre som sattes över värmekällan. Själva kitteln försedd med en rejäl pånitad snås. Diameter 38,5 cm. Lock av koppar.Har tidigare varit försedd med tre ben.

Den övre delen med hål är stämplad, EOR inom pärlrand. Möjligen är det samma stämpel på lockets handtag. Från 1800-talet.

Kommer från familjen Lundqvist i Nyköping.

Platser: Sverige
4 av 15
SLM 36503 – Stor förtent kittel med lock, från det gamla lasarettsköket i Nyköping

SLM 36503 – Stor förtent kittel med lock, från det gamla lasarettsköket i Nyköping

Stor förtent oval kittel med lock, av koppar. Två svartmålade horisontella handtag av järn. Slaglod i sidan. Plant lock med bandhandtag.
Kitteln är lackerad, sannolikt gjort för att behålla lystern i samband med att den varit del av dekorationen i den nuvarande lasarettsrestaurangen fram till ca 2012. Kommer ursprungligen från det gamla lasarettsköket.
Dateringen är osäker.

6 av 15
SLM 13917 – Stor stekkittel av koppar på tre ben, lös botten och högt lock

SLM 13917 – Stor stekkittel av koppar på tre ben, lös botten och högt lock

Kopparkittel, förtent stekfat i tre delar, 43 cm i diameter. Det nedre stället står på tre järnben och har en löstagbar kopparskiva, förtent på en sida. Två höga järnhandtag. Högt lock med en rad nitar längs sidan. Upptill försett med ett bandhandtag som i mitten har ett rör, vilket är försett med ett litet vridbart kopparlock.
Föremålet är återfunnet omärkt i samlingarna.

Platser: Sverige
12 av 15
SLM 1892 – Fiskkittel av förtent koppar, från Mälby i Årdala socken

SLM 1892 – Fiskkittel av förtent koppar, från Mälby i Årdala socken

Fiskkittel i koppar med lock, förtent. Rektangulär med rundade hörn. Ena kortsidan något mer rundad. Bred koppar fläns något över halva höjden. Vid nedre kanten tvärgående band. Två sidgrepar i järn, ett på var kortsida. Handtaget på locket, som är ornerat med streck.
Inköp år 1924 från Mälby i Årdala socken.

Ämnesområden: Kittel Metall: Koppar