Metall: Bly
65 träffar

1 av 65
SLM 18000 411 – Plomb

SLM 18000 411 – Plomb

Defekt. Rundad platt, spår av stämpel.

Litt:. Wachtmeister, A. och I. ordfynd från Nyköping , sid 65.
Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Metall: Bly Plomb
2 av 65
SLM 18000 178 – Blyfog

SLM 18000 178 – Blyfog

1 fragment blyfog. Med en sida vinklad, avtryck av trä.


Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Blyfog Föremål Metall: Bly
3 av 65
SLM 39367 – Hagelpung av läder från Fågelhult i Östra Vingåker

SLM 39367 – Hagelpung av läder från Fågelhult i Östra Vingåker

Hagelpung av läder med trämynning och lock av ett slutet kopparrör. Längst upp på locket sitter en liten ögla av koppar. Läderband om mynningen som tidigare suttit fast vid locket. Innehåller ett antal blyhagel med diameter ca 0,2 - 0,3 cm. Pungen är 17 cm lång och 3,8 cm bred.

Läderpungen har tillhört Hjalmar Karlsson (1879-1967) vid Fågelhult i Östra Vingåker. Hjalmar var fosterfar till Margit Dahlgren (1918-2005) vars son Curt Dahlgren skänkt hagelpungen.

4 av 65
SLM 18000 1777 – Myntstampsavtryck av bly, Aros (södra Aros, Nyköping)

SLM 18000 1777 – Myntstampsavtryck av bly, Aros (södra Aros, Nyköping)

Myntstampsavtryck av bly från mynttillverkning, påträffat vid undersökningarna i kvarteret Rådhuset i Nyköping år 1964.
Foto: RAÄ ATA, Nils Lagergren.

Hopvikt blyband med ett myntstampsavtryck med texten "AROS", vilket senare har identifierats som tillhörande kung Erik Knutssons myntning mellan åren 1208-1216. Aros betyder i sammanhanget åmynning och syftar på myntorten Aros, det vill säga Södra Aros - Nyköping i motsats till Västra Aros - Västerås och Östra Aros - Uppsala.

Litt: Jonsson 1983 sid 83
Litt: Grundberg & Jonsson 2004 sid 14

Detta tillföres till Statens Historiska Museum. SHM har därvid anfört att detta fynd har " sådan unik och för forskningen central karaktär,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Licens: Ej angivet
7 av 65
SLM 7288 – Bordsur, så kallat nattur av förgylld metall, sannolikt från 1700-talets mitt

SLM 7288 – Bordsur, så kallat nattur av förgylld metall, sannolikt från 1700-talets mitt

Bordsur s.k. nattur. Förgylld metall. Urtavlans diam 190 mm. Urets siffror placerade på en rörlig krans av bly. Tre stycken stillastående visarna. Sifforna genombrutna för att bakifrån kunna belysas av lampan på natten. Krönt av 2 heraldiska djur och genombruten stjärna. Barock.

Denna typ av ur är kända i Sverige sedan 1600-talet.

Platser: Sverige
9 av 65
SLM 8916 – Sybaron, svart profilerad träsockel, sammetstyg och toppdekoration, orm i empire

SLM 8916 – Sybaron, svart profilerad träsockel, sammetstyg och toppdekoration, orm i empire

Sybaron. Platta med bly, profilerad svarmålad träsockel. Dyna av blå sammet och snodd. Krönt med ett handtag i form av en hopringlad orm av gulmetall, empire. Insidan klädd med ljust sidentyg.

Ämnesområden: Metall: Bly Sybaron Textil Trä
10 av 65
SLM 51391 – Kopia av bly efter den ryska så kallade Orlovdiamanten

SLM 51391 – Kopia av bly efter den ryska så kallade Orlovdiamanten

Modell av bly, delvis defekt. Något konande blyklump svagt dekorerad med streck och plana sidor. Höjd ca 2 cm, diameter ca 3 cm.
Enligt Strängnäs museums accessionskatalog "modell av den stora briljanten som sitter på ryska kejsarinnans spira". Har ingått i den så kallade skolsamlingen, från Strängnäs Högre Allmänna Läroverk, senare överförd till Strängnäs museum.

Modellen lär föreställa den så kallade Orlovdiamanten eller "Stormoguldiamanten", en rosenstensslipad indisk diamant som på 1700-talet lär ha stulits från stormogulens tron. Originalet inköptes i Amsterdam 1775 av Grigori Orlov och var en gåva till Katarina II av Ryssland som lät infatta den i sin…

11 av 65
SLM 51209 – Stans av järn, avsedd att tillverka knappar, daterad 1756

SLM 51209 – Stans av järn, avsedd att tillverka knappar, daterad 1756

Stans av järn, i det närmaste fyrsidig med fasade hörn. Avsedd att tillverka knappar. Blomstermotiv. på hörnen inristat "F (I?) R" samt "1756".
På ena sidan sexkantig stämpel med bokstäverna "LA". 6 x 6 cm, höjd 5,1 cm.

Ursprungligen en gåva från "studerande E.A. Eriksson till Strängnäs Högre Allmänna Läroverk" år 1880. Senare överförd till Strängnäs museum och 2017 till Sörmlands museum.

12 av 65
SLM 8611 452 – Form

SLM 8611 452 – Form

Form av bly. Användes till gipsgjutning. Passar till SLM 8611:451. Tillhör SLM 8611:557, vänster dörr.

Ämnesområden: Form Gjutform Metall: Bly