SLM 18000 178 – Blyfog

Bild som illustrerar objekt c24-279779
1 / 4
Bild som illustrerar objekt c24-279779
Licens: Public Domain Mark
2 / 4
Licens: Public Domain Mark
3 / 4
Licens: Public Domain Mark
4 / 4
Licens: Public Domain Mark

1 fragment blyfog. Med en sida vinklad, avtryck av trä.


Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare öppnade ytan, ett 70 meter långt schakt med en sammanlagd yta om cirka 200 m2 ner till steril nivå (SR49a). I schaktet påträffades lämningar i sex skikt från tidsavsnittet 1200-1400-tal. Kulturlagren inom denna del av undersökningsytan uppgick till en tjocklek av cirka två meter och bestod av avfallslager samt träbroläggningar och huslämningar av trä. I avfallslagren påträffades keramik, stora mängder trä- och läderföremål, runristade träföremål samt ett myntstampsavtryck av bly daterat till 1200-talets början. Fyndmaterialet uppgår till omkring 2500 fyndposter. Kulturlagren inom kvarteret Rådhuset uppgick alltså till cirka 2,5 meters tjocklek och kunde följas från tidig medeltid fram till 1600-talets slut (Arkivrapport dnr 129/65, SMA).

SLM 10876 och 11268 innehåller material från kvarteret Rådhuset 1963-66.

SLM

18000

Kvarteret Rådhuset Nyköping 1963-1966

1971-11-16

Föremål

231

Metall: Bly

73

Stadslager

Kv Rådhuset

Nyköping

S:t Nicolai

Nyköping

Södermanland

Södermanland

Sverige

63:178

Arkeologisk undersökning

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Blyfog Föremål Metall: Bly


Källhänvisning

qrtag"SLM 18000 178 – Blyfog", Sörmlands museums samlingar, hämtad 19 januari 2022
https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/objects/c24-279779/