SLM FILM-034 – “Filmen om Årdala” 1951-1952

En film om livet i Årdala 1951-1952

Filmen om Årdala. En film om livet i Årdala 1951-1952

Rubriker som tas upp är
- Auktion vid Hökstugan
- Arrendeuppbörd vid Vibyholm
- Vårfiske vid Långviken
- Buddetorp sågverk
- Vårarbeten
- Trädgårdsmästarna vid Vibyholm
- I skolträdgården med lärare
- Skogsplantering vid Stäringe
- Skolan slutar vid Skälby
- Brandsyn vid Gökshult
- Hantverkets män
- Sommaren är inne. Skörden börjar vid Tuvekärr
- Höstskörden vid Skälby, Sannerby, Herrgölet och Sågstugan
- Potatisen kupas vid Vibyholm
- Även bina märker sommaren
- Vid Djuröbron nappar abborrarna alltid bäst
- Midsommarfesten 1951
- Men korna väntar
- Stockholmsbarnen stortrivs vid Finsta barnkoloni
- Unga och gamla roar sig
- Kyrkliga syföreningen vid Tuvekärr
- Hösten gör sitt inträde. Skolan börjar
- Posten vid Årdala, Stäringe och Löflunda
- Affärerna vid Årdalaby och Valhalla
- Sannerby-mjölken åker bil till stan
- Skördetid vid Finstastugan, Vobyholm, Hallebro, Malsna och Dalstorp
- Potatisplockning vid Kiviken och Njushammar
- Höstplöjning vid Fågelberga
- Överste Burén leder älgjakt
- Hemslöjd vid Månad och "Hemmet"
- Vintern nalkas. Julförberedelser vid Sörby Oppgård och Grindstugan
- Skogens arbetare
- Fiskarena vid Oxbro
- Sportklubbens skidtävling
- Gödselkörning vid Tuvekärr
- Isupptagning vid Gnesund. Bonden Filip lägger själv stacken
- 40-årskalas vid Mälby
- Kommunfullmäktige sammanträder för sista gången

Märkt "Årdalafilmen 1951-1952". På kommunfullmäktiges uppdrag inspelad i hembygdsföreningens regi. Gåva av Årdala hembygdsförening Ragnar Eriksson genom kassör Kerstin Källström 2006-10-11.


"Kort efter det riksdagens beslut om kommunsammanslagningarna blev kungjort, tog Årdala kommunalnämnd initiativet till upptagande av en film, som i bild skulle bevara något av socknen år 1950. Medel anslogs, och det uppdrogs åt hembygdsföreningen att planlägga och redigera filmen. En särskilt kommitté tog hand om arbetet, som sedan utfördes i svart-vit film av fotograf Folke Ohlsson i Nyköping. I stort sett visar filmen Årdala liv i helg och söcken under de olika årstiderna. Så många gårdar som möjligt togs med, och man försökte få med de flesta sockenborna genom att filma större evenemang såsom de gamlas dag, midsommarfirandet m.m. Till sist togs från flygplan en färgfilm av socknens vackraste partier. Filmen var färdig i slutet av 1952 och skänktes av kommunen till hembygdsföreningen. originalfilmen förvaras i prästgårdens kassaskåp och en kopia hos skattmästaren" / Ur Årdala socken (1961), sidan 55-56

SLM

FILM-034

1951 - 1952

2006-10-11

DVD

Optisk

Vob-filer

Svenska

Svartvit

Sverige

Södermanland

Södermanland

Flen

Villåttinge

Årdala

Innehållstyp: Film


Källhänvisning

qrtag"SLM FILM-034 – “Filmen om Årdala” 1951-1952", Sörmlands museums samlingar, hämtad 16 januari 2022
https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/objects/c24-443366/