Danslärare Henryk Blotnicki
12 träffar

8 av 12
SLM 17119 – Danslärare Henryk Blotnicki

SLM 17119 – Danslärare Henryk Blotnicki

Henryk Blotnicki har under hela sin gärning som dansare och danspedagog flitigt dokumenterat sina egna framgångar, sin kursverksamhet och inte minst sina elevers tävlingsframgångar! I den samling han donerat till museet finns flera hundra fotografier, ett otal sparade tidningsartiklar och ett tresiffrigt antal broschyrer och andra trycksaker – som alla berättar om Henryks verksamhet, men också om hur dansen betraktats av samhället över tid! Vad har man sagt och tyckt i tidningarna, i skolorna och i kommunfullmäktige? Argumenten för, och stundtals mot, dansen har varit många och med dagens ögon sedda ibland märkliga. Materialet innefattar en tidperiod från 1950-tal till…

Ämnesområden: Samling