Sörmlands museums samlingar

Sörmlands museums samlingar handlar om människor och deras berättelser, om samhällen, om mänskliga villkor och olika möjligheter, om liv och död, om det mest allmänmänskliga och det mest specifika – från olika tider och olika livsmiljöer.

1.jpg
2.jpg
3.jpgSamlingarna ger möjlighet till autentiska inblickar i olika människors liv, samhällen, förhållningssätt, villkor och idévärldar. T.ex. hur det är att vara statare på ett gods, att växa upp under folkhemsbygget eller att fly från ett krig.

Vi vill att samlingarna ska användas: de ska ge perspektiv och inspiration, upplevelser och kunskap.

I Sörmlands museums samlingar ingår runt 80 000 föremål, nära 1 000 000 fotografier och flera hundra löpande hyllmeter arkivmaterial. Men vi skiljer inte på de olika kategorierna. Utan vi ställer människan i centrum och förenar därför de föremål, fotografier och arkivhandlingar som tillsammans utgör en samling knuten till sitt ursprungliga mänskliga sammanhang, t ex en person, en gård, en familj eller en arbetsplats. Fokuset ligger på 1800- och 1900-talets kulturhistoria. 

Via denna webbsida kan du själv söka bland ett urval av allt material vi har – i form av text, bild och ljud.

Du är välkommen att besöka våra berättande magasin där våra samlingar förvaras och visas. Vi har visningar följande tider:
Tisdag - Söndag kl 11 och 15.
Onsdag även kl. 17.30.

Från och med 1 oktober gäller följande tider:
Tisdag, torsdag, fredag, lördag och söndag kl 11 och 15. 
Onsdagar (endast) kl 17.30.

Varje söndag kl 11 är visningen anpassad för barn och barnfamiljer.
Du kan även boka en visning via bokningen@regionsormland.se

Eller så kan du beställa ett mindre föremål och utforska det i vårt studierum som du kan kontakta genom att maila studierummet@regionsormland.se

Samlingarna växer ständigt! Vill du bidra med din historia kontakta mikael.billborn@regionsormland.se

magasin1.jpg