SLM 18000 1940 - Schackpjäs av trä, medeltid

Titel

SLM 18000 1940 - Schackpjäs av trä, medeltid

Anmärkning

Schackpjäs av trä. Rundad med plan botten och skuren tudelad topp. Från kvarteret Rådhuset, Nyköping.

Representerar den arabiskt influerade abstrakta stilen på schackpjäser, som ursprungligen var indiska och naturalistiskt utformade. I det indiska spelet ingick en stridselefant. När spelet introducerades i Europa blev betarna till en tvåspetsad biskopsmitra. Pjäsen heter än i dag "Bishop" på engelska. Från Indien via den arabiska världen spreds schackspelet till Europa på 1100-talet.

Litt: Wachtmeister "Jordfynd från Nyköping" s 34
Se även Carelli, P.
Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare öppnade ytan, ett 70 meter långt schakt med en sammanlagd yta om cirka 200 m2 ner till steril nivå (SR49a). I schaktet påträffades lämningar i sex skikt från tidsavsnittet 1200-1400-tal. Kulturlagren inom denna del av undersökningsytan uppgick till en tjocklek av cirka två meter och bestod av avfallslager samt träbroläggningar och huslämningar av trä. I avfallslagren påträffades keramik, stora mängder trä- och läderföremål, runristade träföremål samt ett myntstampsavtryck av bly daterat till 1200-talets början. Fyndmaterialet uppgår till omkring 2500 fyndposter. Kulturlagren inom kvarteret Rådhuset uppgick alltså till cirka 2,5 meters tjocklek och kunde följas från tidig medeltid fram till 1600-talets slut (Arkivrapport dnr 129/65, SMA).

SLM 10876 och 11268 innehåller material från kvarteret Rådhuset 1963-66.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

18000

Samtidigt förvärvat

Kvarteret Rådhuset Nyköping 1963-1966

Tillkomsttid start

efter 1300

Tillkomsttid slut

före 1500

Förvärvsdatum

1971-11-16

Sakord

Schackpjäs

Specialbenämning

Löpare

Material

Trä

Datering årtal 1

1300

Datering årtal tidskod 1

T

Datering årtal 2

1400

Datering årtal tidskod 2

T

Utställningshistorik

1998 - tillsvidare Basutställning: Kungstornet - Schack och Makt

Källhänvisning

“SLM 18000 1940 - Schackpjäs av trä, medeltid,” Sörmlands museum, hämtad 2 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/277118.